دانشجویان IAAC و معرفی گلخانه خورشیدی(+عکس)

این گلخانه با هدف تولید انرژی و کشت خودکفای مواد اولیه غذا طراحی شده است و نشان دهنده گام بعدی به سمت تحول کشاورزی زیست محیطی و پیشرفت در مقابله با فقر غذایی و انرژی محسوب می شود.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – پارک طبیعی کلسرولا در حومه بارسلونا، فضای منتخب برای پروژه گلخانه خورشیدی است که توسط تیمی از دانشجویان، متخصصان و کارشناسان برنامه ساختمان ها و زیستگاه های زیست محیطی پیشرفته مربوط به موسسه معماری پیشرفته کاتالونیا (IAAC) انجام شده است.

این گلخانه با هدف تولید انرژی و کشت خودکفای مواد اولیه غذا طراحی شده است و نشان دهنده گام بعدی به سمت تحول کشاورزی زیست محیطی و پیشرفت در مقابله با فقر غذایی و انرژی محسوب می شود.

در واقع هدف اصلی طراحی و تولید سیستمی بود که هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری قابل استفاده باشد.

در نتیجه این تلاش ها یک گلخانه مدرن معرفی شده است که از انرژی خورشیدی، مواد پایدار و فناوری کشت به روز بهره می برد. این سیستم را می توان روی پشت بام های شهری و روستایی اجرا  و کمک موثری به خودکفایی در تولید مواد غذایی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام