کاربردهای گازCalgaz

سیستم های نظارتی گازها یکی از اجزا حیاتی سیستم های ایمنی هستند که طراحی شدند تا در زمانی که مقدار یک گاز خاص بیشتر از حد قابل قبول است، هشدار بدهند. نظارت مستمر و دقیق میزان گاز موجود در محیط عامل اصلی ایمنی پرسنل و عموم افراد است. این کار مهم و اساسی از وظایف گاز کالیبراسیون یا Calgaz است.

گاز کالیبراسیون ایمنی محیط کار و سایر محیط ها را تضمین می کند و از عناصر مهم و اصلی سیستم های تشخیص دهنده و هشدار دهنده سطح گاز است. اگر این مواد نباشند، کارگران به علت قرار گرفتن در معرض گازهای مضر ممکن است آسیب های شدید ببینند. به همین دلیل این گازها باید ابتدا کالیبراسیون شوند.

گاز کالیبراسیون چیست؟

کلگز یا گاز کالیبراسیون در عمل کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد به صورت خالص یا ناخالص باعث استانداردسازی واسنجی دستگاه های تشخیص دهنده گاز یا آنالیزگرهای گازی می شوند. این دستگاه ها ممکن است پس از مدتی دچار خطا شوند و به همین دلیل با استفاده از گاز کالیبراسیون میزان حساسیت و دقت دستگاه برای نوع خاصی از گاز یا مخلوط گازی افزایش پیدا می کند. این مواد باید از نظر استانداردهای جهانی قابل تشخیص و ردیابی باشند.

کاربردهای گاز کلگز

کاربردهای این گاز بسیار زیاد و متنوع است. مثلا با ترکیب نیتریک اکساید با گوگرد دی اکساید می توان دستگاه های کنترل و نظارت گرمایی را واسنجی کرد. یکی از کاربردهای اصلی این مواد کالیبره کردن دستگاه های تشخیص دهنده نشت گاز است. با استفاده از این مواد می توان مشخص کرد که میزان دقت این دستگاه ها چقدر است. در واقع تنها راه اینکه ببینیم دقت تشخیص این دستگاه ها چقدر است، تست کردن آن ها با کلگز است. انواع مختلف این گازها برای سیستم های مختلف تشخیص دهنده موجود است برای خرید به این لینک مراجعه کنید و به طور خاص اطلاعات دقیق تری درباره آن ها بدست بیاورید.

دلایل اهمیت calgaz چیست؟

همانقدر که ایمنی مهم است، کلگز هم مهم است. گازهای کالیبراسیون برای دقت عمل بهتر دستگاه ها بسیار مهم و ضروری هستند. با استفاده از این مواد می توان تجهیزات را در بهترین حالت عملکرد نگاه داشت و به مصرف کنندگان این اطمینان را داد که دستگاه تشخیص دهنده مورد استفاده آن ها بیشترین دقت را دارد.از طرفی از این گاز به عنوان گاز مرجع یاد می کنند و از مخلوط آن می توان برای تشخیص دهنده های مختلف استفاده کرد.

طریقه تولید calgaz

این محصول یا به صورت آماده در بازار فروخته می شود، یا ترکیبی از گازهای مختلف است که باید به صورت سفارشی در کارخانه های مخصوص ساخته شود. البته برخی از مخلوطهای پرکاربرد هم به صورت از قبل آماده در بازار فروخته می شوند. اما در صورتی که مخلوط خیلی پیچیده باشد، باید حتما به صورت سفارشی آماده شود.

نکات ایمنی در کار با کلگز

با توجه به اینکه در ساخت کلگز از گازهای مختلفی استفاده می شود، باید نکات ایمنی مختلفی را در نظر داشت. ممکن است گازهای سازنده مخلوط، خطرناک و سمی باشند و در این صورت حتما باید نکات ایمنی را در خصوص نگهداری و حمل و نقل آن ها در نظر گرفت. اگر هم این مواد به کار رفته در ساخت کلگز اشتعال زا باشند باید حتما دور از کپسول های اکسیژن قرار داده شوند و به هیچ وجه در معرض نور مستقیم خورشید و حرارت قرار نگیرند. از طرفی این کپسول ها مثل هر کپسول دیگری نباید روی زمین غلتانده شوند. از رگلاتورهای گازی هم می توان برای کنترل فشار و جلوگیری از انفجار این کپسول ها استفاده کرد.

نتیجه گیری؛ کلگز گازی برای ایمنی

در این مطلب قصد ما این بود که شما را با مفهوم دقیق و کامل کلگز یا گاز کالیبراسیون آشنا کنیم. گاز calgaz نوعی گاز برای کالیبره کردن دستگاه های تشخیص دهنده است. این ماده ممکن است تشکیل شده از یک نوع خاص گاز باشد یا مخلوطی از گازهای مختلف در ترکیب تشکیل دهنده آن وجود داشته باشد. از این محصول برای حفظ ایمنی بیشتر کارگاه ها و کارخانه ها استفاده می شود، تا دستگاه های تشخیص دهنده میزان گاز موجود در محیط با دقت بیشتری بتوانند این میزان را تعیین کنند. و در نتیجه از مسمومیت کارگران و خطرات جانی برای عموم افراد جلوگیری شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام