برگزاری ورکشاپ «روزنامه نگاری واقعیت مجازی در وب ۳: آنچه می‌شود-آنچه می‌بینیم»

مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه، ورکشاپ «روزنامه نگاری واقعیت مجازی در وب ۳: آنچه می‌شود-آنچه می‌بینیم» را توسط دکتر فرید محمدی برگزار می کند.

موبنا – به گزارش موبنا، ورک شاپ «روزنامه نگاری واقعیت مجازی در وب ۳: آنچه می‌شود-آنچه می‌بینیم» پنج شنبه(۱۲ اسفند ماه) از ساعت ۲۰ الی ۲۱ و ۳۰ توسط دکتر فرید محمدی برگزار می شود.

برگزاری ورکشاپ «روزنامه نگاری واقعیت مجازی در وب 3: آنچه می‌شود-آنچه می‌بینیم» – اخبار بازار ایران

ورک شاپ  «روزنامه نگاری واقعیت مجازی در وب ۳: آنچه می‌شود-آنچه می‌بینیم» از طریق لایو اینستاگرامی توسط دکتر فرید محمدی به آدرس  baharanschool1@ برگزار می شود.

ورک شاپ «روزنامه نگاری واقعیت مجازی در وب ۳: آنچه می‌شود-آنچه می‌بینیم» از سری ورک شاپ های ۹ گانه مدرسه روزنامه نگاری و مطالعات رسانه در فصل زمستان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام