پروژه ریساکا و جزیره ای پلاستیکی که 3 برابر فرانسه است! (+فیلم و عکس)

در اینجا حداقل ده تن تور ماهیگیری در سال تولید می شود./با یک تن تور می توان 200 صندلی، 2000 روکش، 10000 دکمه و بسیاری از اشیاء دیگر را که بخشی از زندگی روزمره ما هستند تهیه کرد.

موبنا؛ محمدمهدوی زباله‌ دان بزرگ اقیانوس آرام با نام چرخاب زباله اقیانوس آرام، محل تجمع زباله‌ های دریایی در چرخاب شمالی اقیانوس آرام است که اولین بار در سال 1998 کشف شد. اندازه این جزیره پلاستیکی مصنوعی تقریبا سه برابر فرانسه است!

مطالعه‌ ای در سال 2018 نشان داد که تورهای ماهیگیری حدودا نیمی از جرم این زباله دان را با توجه به افزایش فعالیت ماهیگیری در اقیانوس آرام به خود اختصاص می دهند.

 

 

ریساکا پروژه ای است که راه حل های نوآورانه ای را به منظور بازیافت زباله های صنعت ماهیگیری به ویژه تورهای ماهیگیری ارائه می دهد. منشا این پروژه به یکی از مهمترین مراکز ماهیگیری ایتالیا به نام مازارا دل والو باز می گردد. در اینجا حداقل ده تن تور ماهیگیری در سال تولید می شود.

این پروژه در واقع یک برنامه اقتصادی است که تورهای ماهیگیری را منحصرا از مازارا دل والو بازیافت و آنها را به بخشی از مد مبتنی بر اصول اخلاقی و طراحی پایدار تبدیل می کند. تورها عمدتا از مواد پلاستیکی ساخته شده‌اند که در صورت ورود به روند بازیافت و استفاده مجدد، به راحتی می‌توانند زندگی دوم پیدا کنند. با یک تن تور می توان 200 صندلی، 2000 روکش، 10000 دکمه و بسیاری از اشیاء دیگر را که بخشی از زندگی روزمره ما هستند تهیه کرد.

دنبال کنید @ اینستاگرام