طراحی متفاوت موزه محیط زیست جدید پرتغال (+عکس)

این پروژه به شکل یک حجاب سبز در منظره موج‌ دار ادغام می‌ شود و فضای عمومی مطلوبی را ایجاد می کند.

موبنا؛ رکسانا دانیالی شرکت معماری hori-zonte طرح «موزه محیط زیست جدید» را در گایا، پرتغال پیشنهاد داده و آن را به شکل هنرمندانه ای با مناظر وسیع روستایی منطقه ترکیب کرده است. این پروژه به شکل یک حجاب سبز در منظره موج‌ دار ادغام می‌ شود و فضای عمومی مطلوبی را ایجاد می کند.

هدف از توسعه این مرکز زیرزمینی برجسته نه تنها حمایت از رویکردهای ساخت و ساز شهری متمایز به شمار می رود، بلکه عمدتاً افزایش تعامل با فضای شهرها، ویژگی‌های محلی و طبیعت نیز خواهد بود.

به بیان دیگر در این پروژه تعهد به فاکتورهای اساسی هماهنگی شهری، تایید اجتماعی و اقتصادی، و طراحی هوشمند اقلیمی را شاهد خواهیم بود.

در این میان، سقف تپه‌ای شکل موزه تبدیل به یک ویژگی منحصر به فرد شده و در دسترس همگان قرار داده می شود.

تیم معماری معتقد هستند که چنین طراحی خاصی با برقراری یک ارتباط بصری ویژه، مرزهای میان فضای داخلی و خارجی را از بین می برد.

دنبال کنید @ اینستاگرام