حیوانات منقرض شده یا درحال انقراض ایران

مدتی پیش دانشمندان از وقوع «انقراض ششم» خبر دادند و اعلام کردند تا سال 2100 نیمی از گونه‌های حیوانات بر روی زمین نابود و منقرض می شوند. عصر انقراض حیوانات در ایران از مدت‌ها پیش آغاز شده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام