5000 دوک نخ ریسی و چهارگل طلایی! (+عکس)

در مجموع کارگاه های قدیمی مستقر در کارخانه به خوبی حفظ شده اند و هنوز هم با طرح و سبک معماری اصلی خود پابرجا هستند که بازتابی از دوران نساجی گذشته است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – تاریخچه صنعت نساجی در شهر جینان چین به سال 1915 باز می گردد. در سال 1919 کارخانه نخ لوفنگ ساخته و چندی بعد به اولین کارخانه ملی پنبه جینان تبدیل شد. پس از آن کارخانه‌های دوم، سوم و چهارم نیز به هم پیوستند و آنچه به نام «چهار گل طلایی» شناخته می‌ شد را تشکیل دادند.

با این حال تغییر و تحول طی زمان شهرت این کسب و کار را از بین برد و هر چهار کارخانه را مجبور به توقف تولید کرد. با تمام اینها، چهارمین کارخانه ملی پنبه به عنوان یک بنای تاریخی و گواهی بر ظهور و سقوط صنعت نساجی پنبه در شمال چین در کانون توجه باقی ماند.

در مجموع کارگاه های قدیمی مستقر در کارخانه به خوبی حفظ شده اند و هنوز هم با طرح و سبک معماری اصلی خود پابرجا هستند که بازتابی از دوران نساجی گذشته است.

به منظور انتقال حس عمیق گذر زمان و به جای ماندن خاطره ها، تیم طراحی در جشن تاریخ صنعت نساجی جینان از ترکیب رنگ های گرم و تیره استفاده کرده اند.

دنبال کنید @ اینستاگرام