معماری مدرن روستایی ایرانی مورد توجه نشریات بین المللی معماری(+عکس)

تیم معماری خاطر نشان می کند: طراحی این سازه کاملاً وابسته به طبیعت بوده است. به بیان دیگر برای ساخت ساختمان، تمام اجزای معماری به طور بومی از طبیعت بکر محلی تهیه شده اند.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – گروه معماری شایگان گستر در روستایی خارج از شهر نور ایران خانه حصیری خود را با مساحت 50 متر مربع و به سبک طراحی روستایی تکمیل می کند.

این سایت در شمال مازندران واقع شده است، منطقه ای که به واسطه تغییر شرایط اقلیمی و رشد توریستی قابل ملاحظه، تغییر و تحول گسترده ای را در زمینه معماری بومی به خود دیده است.

خانه مورد نظر با اندازه جمع و جور، سقف حصیری و شیب چشمگیر روی پایه های کم ارتفاع بنا شده است و از آن به عنوان بخشی از معماری محلی و میراث منطقه یاد می شود.

تیم معماری خاطر نشان می کند: طراحی این سازه کاملاً وابسته به طبیعت بوده است. به بیان دیگر برای ساخت ساختمان، تمام اجزای معماری به طور بومی از طبیعت بکر محلی تهیه شده اند.

گروه معماری شایگان گستر با خانه حصیری خود به دنبال ایجاد فضایی منطبق با اصول معماری محلی و در عین حال ارائه خلاقیتی مدرن و معاصر است. ساختار کلی در قالب ترکیبی از اشکال هندسی ساده جان گرفته است و همانطور که مشخص است، حجم اصلی به شکل یک تکه مثلث برش خورده با جعبه ای سیاه در کنار آن خودنمایی می کند.  این جعبه به فضای داخلی باز می شود و همچون قابی بزرگ به سوی مناظر زیبای اطراف عمل می کند.

دنبال کنید @ اینستاگرام