نوار چسب گیاهی در ایتالیا ساخته شد!(+فیلم و عکس)

این محصول همچنین می تواند اطلاعات وضعیت سلامتی گیاهان را جمع آوری و مخابره کند.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – دانشمندان IIT (موسسه فناوری ایتالیا) موفق به طراحی و تولید اولین نمونه از نوار چسب های نرم، محلول و زیست تخریب پذیر با الهام از گیاهان بیتیراخ یا شیر پنیر شده اند که ساختاری مشابه قلاب دارند و در واقع “میکرو قلاب” نامیده می شوند.

این ساختار کوچک برای استفاده در دستگاه های نظارت و حفاظت از محیط زیست و به ویژه در فرآیند کشاورزی دقیق کاربردی خواهد بود. میکرو قلاب قابلیت اتصال به برگ های گیاه را دارد و در قالب یک رابط موقتی قادر به آزاد سازی مواد مفید در سیستم آوندی گیاه خواهد بود.

این محصول همچنین می تواند اطلاعات وضعیت سلامتی گیاهان را جمع آوری و مخابره کند.

 

هماهنگ کننده این پروژه می گوید: مطالعات ما همواره با مشاهده طبیعت آغاز می شود و این روند تکرار شونده را می تواند به کمک فناوری های روز دنیا با تاثیر حداقلی بر محیط زیست و حذف ردپای انسانی به راحتی مدیریت کرد.

ساختار میکرو قلاب می توانند به انواع گونه های گیاهی بچسبند و فعالیت خود را بدون هیچگونه آسیبی به برگ های گیاه انجام دهند. به گفته محققان این محصول از یک ماده مشابه قند به نام ایزومالت ساخته شده که محلول است و نهایتا از سطح برگ ها پاکسازی می شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام