موزه باستان شناسی narbo via؛ اثری هنری در دل فرانسه (+فیلم و عکس)

ساختمان نام برده دارای گالری هایی است که از آنها به منظور برپایی نمایشگاه های دائمی و موقت استفاده می شود.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – narbo via موزه جدیدی از آثار باستانی رومی است که توسط شرکت فاستر و شرکا در شهر ناربون فرانسه پس از برگزاری مراسم افتتاحیه ای باشکوه افتتاح شد.

این ساختمان قرار است به یک نقطه عطف جدید در ورودی شهر مبدل و آن را به فضایی متفاوت تبدیل کند.

 

 

ساختمان نام برده دارای گالری هایی است که از آنها به منظور برپایی نمایشگاه های دائمی و موقت استفاده می شود. از جمله دیگر امکانات آن می توان به یک مرکز آموزشی چند رسانه ای، سالن، رستوران، کتاب فروشی، مرکز تحقیقاتی، مرمتی و همچنین ذخیره سازی اشاره کرد. در فضای بیرون نیز چندین باغ رسمی و آمفی تئاتر برای اجرای نمایش های ویژه در محیط باز در نظر گرفته شده است.

در طراحی موزه توجه زیادی به برنامه های زیست محیطی و پایدار سازی اجزای مختلف از همین نقطه نظر شده است. برای نمونه هوای خنک در سطح پایین و با سرعت کم به بیرون رانده می شود و اجازه می دهد تا حجم کمتری از هوا تهویه و در عین حال با مصرف انرژی کمتر محیطی راحت فراهم شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام