قدرتمندترین وانت آمریکایی در تست تصادف(+فیلم)

"موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها" (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – پیشتر در گروه خودرو یک نسخه ویژه از وانت پیکاپ فورد اف-150 مدل 2021 را معرفی کردیم که جزئیاتش اینجا در دسترس قرار دارد. اکنون و در ادامه مطلب حاضر نگاهی به وضعیت تست تصادف خودرو خواهیم داشت.

به واسطه پیشرفت علم و فناوری، خودروهایی که امروز تولید می شوند نسبت به مدل های قدیمی از نظر ایمنی در تصادفات پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده اند.

به عنوان مثال، خودروهایی که قصد ورود به بازار آمریکا را دارند باید “استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال” (FMVSS) را دریافت کنند. قوانین مربوط به این بخش توسط “اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها” (NHTSA) آمریکا تنظیم می شوند.

“موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها” (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد. این یک سازمان علمی مستقل و غیرانتفاعی است که فعالیت های خود را با هدف کاهش مرگ و میر، جراحات و خسارات مالی ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوری از طریق پژوهش و ارزیابی و آموزش مصرف کنندگان، سیاستگذاران و متخصصان ایمنی انجام می دهد.

در ادامه نتایج تست تصادف این مرکز برای وانت پیکاپ فورد اف-150 ارائه شده است. برخی رتبه بندی ها در این مرکز با مقیاس ضعیف (Poor)، لب مرز (Marginal)، قابل قبول (Acceptable)، خوب (Good) و برخی دیگر با مقیاس پایه (Basic)، پیشرفته (Advanced) و برتر (Superior) انجام می شود.

 

مقاومت در برابر آثار تصادف وسیله نقلیه

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت راننده: خوب

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت مسافر: خوب

تست تصادف از جلو با همپوشانی متوسط: خوب

تست تصادف از بغل: خوب

تست استحکام سقف: خوب

مهار سر و صندلی ها: خوب

 

پرهیز و کاهش اثر تصادف

چراغ های جلو (متفاوت بر اساس تیپ/آپشن): خوب – قابل قبول – ضعیف

پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با خودرو:

– سامانه استاندارد: برتر

– سامانه اختیاری: برتر

پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با عابر پیاده:

– سامانه استاندارد: برتر

– سامانه اختیاری: پیشرفته

 

گیره های نصب صندلی کودک

راحتی استفاده: لب مرز

 

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک: سمت راننده

رتبه بندی برای مدل های 2021 تولید شده پس از مارس 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: فورد اف-150 اکس‌ال سوپرکرو مدل 2021

فورد اف-150 برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد. برای بهبود حفاظت از سرنشینان در تصادفات از جلو، در مدل های تولید شده پس از مارس 2021 تقویت کننده هایی به سمت چپ و راست فریم اضافه شده است.

در این تست حدود 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– لگن/ران: خوب

– قسمت پایین پا/کف پا: قابل قبول

مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

 

رتبه بندی برای مدل های 2021 تولید شده پیش از آوریل 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: فورد اف-150 اکس‌ال‌تی سوپرکرو مدل 2021

فورد اف-150 برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

 

ارزیابی کلی: قابل قبول

ساختار و ایمنی بدنه: قابل قبول

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– لگن/ران: خوب

– قسمت پایین پا/کف پا: خوب

مهار راننده و کینماتیک آدمک: قابل قبول

 

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک: سمت مسافر

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: فورد اف-150 اکس‌ال‌تی سوپرکرو مدل 2021

فورد اف-150 برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: قابل قبول

سنجش آسیب به مسافر

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– لگن/ران: خوب

– قسمت پایین پا/کف پا: قابل قبول

مهار مسافر و کینماتیک آدمک: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– لگن/ران: خوب

– قسمت پایین پا/کف پا: خوب

مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

 

تست برخورد از جلو با همپوشانی متوسط

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: فورد اف-150 اکس‌ال‌تی سوپرکرو مدل 2021

فورد اف-150 برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست 40 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 2 فوت (60 سانتیمتر) برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– پای چپ: خوب

– پای راست: خوب

مهار راننده و کینماتیک های آدمک: خوب

 

تست تصادف از بغل

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: فورد اف-150 اکس‌ال‌تی سوپرکرو مدل 2021

فورد اف-150 برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست مانعی 3,300 پوندی (1,497 کیلوگرم) با سرعت 50 کیلومتر در ساعت با خودرو برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– نیم تنه بالایی: خوب

– لگن/پا: خوب

محافظت از سر راننده: خوب

سنجش آسیب به مسافر عقب

– سر/گردن: خوب

– نیم تنه بالایی: خوب

– لگن/پا: خوب

محافظت از سر مسافر عقب: خوب

 

تست استحکام سقف

رتبه بندی برای مدل های 2015 تا 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: فورد اف-150 اکس‌ال‌تی سوپر کرو مدل 2015

در این تست یک صفحه فلزی روی یک سمت سقف با سرعتی آرام اما پیوسته فشار وارد می کند و میزان نیروی لازم برای له کردن سقف اندازه گیری می شود. نیروی اعمال شده نسبت به وزن خودرو به عنوان نسبت استحکام به وزن شناخته می شود. نقطه اوج نسبت استحکام به وزن در هر زمانی پیش از له شدن سقف به میزان 5 اینچ (13 سانتیمتر) در نظر گرفته شده و شاخص کلیدی برای استحکام سقف است. یک نسبت خوب استحکام به وزن حداقل باید 4 باشد. به بیان دیگر، سقف باید نیرویی حداقل چهار برابر وزن خودرو را پیش از آن که به میزان 13 سانتیمتر له شود را تحمل کند. حداقل نسبت استحکام به وزن برای کسب رتبه قابل قبول برابر با 3.25 است. این عدد برای رتبه لب مرز برابر با 2.5 است و هر چیزی پایین‌تر از این به عنوان ضعیف رتبه بندی می شود.

 

ارزیابی کلی: خوب

وزن کلی خودرو با سوخت و تجهيزات: 4651 پوند

اوج نیرو: 27215 پوند

نسبت استحکام به نیرو: 5.85

 

تست مهار سر و صندلی ها

نوع صندلی: صندلی پارچه ای برقی

مهار خوب سر می تواند از بروز آسیب دیدگی های شلاقی گردن در تصادفات خودرو پیشگیری کند. تست مهار سر و صندلی ها با یک آدمک ویژه که دارای یک ستون فقرات واقع گرایانه است، انجام می شود. برای انجام این تست آدمک روی صندلی خودرو نشسته و این مجموعه روی یک سورتمه متحرک قرار می گیرد.

 

ارزیابی کلی: خوب

رتبه بندی داینامیک: خوب

هندسه مهار صندلی/سر: خوب

 

تست پیشگیری از تصادف از جلو: خودرو با خودرو

رتبه بندی برای دو تریم مختلف موجود در این خودرو ارائه شده است.

 

جزئیات سامانه خودرو:

– سامانه استاندارد کمک به پیشگیری از برخورد با ترمز اضطراری اتوماتیک

نام بسته

– سامانه استاندارد فورد کو-پایلوت360 2.0 (فقط دوربین)

 

ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2021)

– این سامانه الزامات برای ارائه هشدار برخورد از جلو را ارائه می کند.

– در تست با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

– در تست با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

 

جزئیات سامانه خودرو:

– سامانه اختیاری کمک به پیشگیری از برخورد با ترمز اضطراری اتوماتیک

نام بسته

– سامانه اختیاری فورد کو-پایلوت360 اسیست 2.0 (دوربین و رادار)

– اختیاری روی تیپ های اکس‌ال‌تی، لاریات، و ترمور

– استاندارد روی تیپ های کینگ رنچ، پلاتینیوم، و لیمیتد

 

ارزیابی کلی: برتر با تجهیزات اختیاری (قابل اعمال برای مدل های 2021)

– این سامانه الزامات برای ارائه هشدار برخورد از جلو را ارائه می کند.

– در تست با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

– در تست با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

 

تست پیشگیری از تصادف از جلو: خودرو با عابر پیاده

رتبه بندی برای دو تریم مختلف موجود در این خودرو ارائه شده است.

 

جزئیات سامانه خودرو:

– سامانه استاندارد کمک به پیشگیری از برخورد با ترمز اضطراری اتوماتیک (کو-پایلوت360 2.0؛ فقط دوربین)

 

سطح تیپ

– اکس‌ال

– اکس‌ال‌تی

– رپتور

– لاریانت

– ترمور

 

ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2021)

 

عبور عرضی کودک

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 30 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

عبور عرضی بزرگسال

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخوردجلوگیری کرد.

حرکت بزرگسال در مسیر موازی با خودرو

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

در سرعت 60 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 55 کیلومتر در ساعت کاهش یافت. هشداری در 1.8 ثانیه پیش از برخورد توسط خودرو داده شد.

 

جزئیات سامانه خودرو:

– سامانه اختیاری کمک به پیشگیری از برخورد با ترمز اضطراری اتوماتیک (کو-پایلوت360 2.0؛ دوربین و رادار)

سطح تیپ

– اختیاری در تیپ اکس‌ال‌تی

– اختیاری در تیپ لاریانت

– اختیاری در تیپ ترمور

– استاندارد در تیپ کینگ رنچ

– استاندارد در تیپ پلاتینیوم

– استاندارد در تیپ لیمیتد

 

ارزیابی کلی: پیشرفته با تجهیزات اختیاری (قابل اعمال برای مدل های 2021)

 

عبور عرضی کودک

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 5 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 27 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

عبور عرضی بزرگسال

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

حرکت بزرگسال در مسیر موازی با خودرو

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

در سرعت 60 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 48 کیلومتر در ساعت کاهش یافت. هشداری در دو ثانیه پیش از برخورد توسط خودرو داده شد.

 

تست چراغ های جلو

رتبه بندی بر اساس سه نوع مختلف چراغ جلو موجود در این خودرو ارائه شده است.

 

سطح تیپ:

– لاریانت مجهز به بسته 502ای؛ تولید پس از ژوئن 2021

– رپتور مجهز به بسته 801ای؛ تولید پس از ژوئن 2021

– کینگ رنچ؛ تولید پس از ژوئن 2021

– پلاتینیوم؛ تولید پس از ژوئن 2021

– لیمیتد؛ تولید پس از ژوئن 2021

– ترمور مجهز به بسته 402ای؛ تولید پس از ژوئن 2021

 

نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور

نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور

تطبیق پذیر با پیچ: بله

کمک نور بالا: بله

رتبه بندی کلی: خوب

 

سطح تیپ:

– اکس‌ال‌تی مجهز به بسته 302ای؛ تولید پس از ژوئن 2021

– لاریانت؛ تولید پس از ژوئن 2021

– ترمور مجهز به بسته 401ای؛ تولید پس از ژوئن 2021

– رپتور؛ تولید پس از ژوئن 2021

 

نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی رفلکتور

نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی رفلکتور

تطبیق پذیر با پیچ: خیر

کمک نور بالا: بله

رتبه بندی کلی: قابل قبول

 

سطح تیپ:

– اکس‌ال؛ تولید پس از ژوئن 2021

– اکس‌ال‌تی؛ تولید پس از ژوئن 2021

– ترمور؛ تولید پس از ژوئن 2021

 

نوع چراغ نور پایین: هالوژن رفلکتور

نوع چراغ نور بالا: هالوژن رفلکتور

تطبیق پذیر با پیچ: خیر

کمک نور بالا: بله

رتبه بندی کلی: ضعیف

 

تست گیره های صندلی کودک

قابل اعمال برای مدل های 2021

 

ارزیابی کلی: لب مرز   

تیپ خودرو: اکسالتی سوپرکرو

نوع صندلی: پارچه ای

 

این خودرو دارای دو صندلی عقب دارای سخت افزار کامل برای قرارگیری و اتصال صندلی کودک است.

یک صندلی نیز دارای فقط یک گیره در قسمت بالا با قابلیت استفاده از گیره های پایین صندلی های دیگر است.

 

در انتها، می توانید سه تست تصادف فورد اف-150 مدل 2021 که توسط اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها (NHTSA) آمریکا انجام شده است را مشاهده کنید.

 

 

در تست تصادف از بغل، مانعی متحرک با سرعت 61 کیلومتر در ساعت با خودرو برخورد می کند. فورد اف-150 موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.

در تست تصادف از بغل با تیرک، خودرو با سرعت 32 کیلومتر در ساعت با مانع برخورد می کند. فورد اف-150 موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.

در تست برخورد از جلو با همپوشانی کامل، خودرو با سرعت 56 کیلومتر در ساعت با مانع برخورد می کند. فورد اف-150 موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.

 منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام