عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در بیست ودومین نمایشگاه تلکام:

ارتباطات کشور بدون مخابرات ایران بی‌معناست

مهندس علی اصغر طراوتی، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با حضور در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱، در گفت وگو با رسانه « تی وی ما» به نقش تاثیرگذار شرکت مخابرات ایران در برگزاری باشکوه تلکام اشاره کرد وگفت: این شرکت به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی در کشور و پیشران در حوزه ارتباطات ثابت، در برگزاری هرچه باشکوه تر تلکام ها نقش بسزایی دارد. به گونه ای که می توان ارتباطات کشور را بدون مخابرات ایران بی معنا دانست.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از ستاد خبری نمایشگاه تلکام ۲۰۲۱، مهندس علی اصغر طراوتی، ضمن بیان مطلب فوق، اظهار داشت : شرکت مخابرات ایران برای کسب وکارهای نو و همچنین شرکت های دانش بنیان نیز می تواند تاثیرگذار باشد . به طوری که می تواند با سازماندهی مناسب از ظرفیت های دانشی و تحقیقاتی و فناوری استارتاپ ها استفاده کند.
وی همچنین به تعامل دو سویه مخابرات ایران و استارتاپ ها نیز تاکید کرد وگفت: همچنین استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیز می بایست با ظرفیت های زیرساختی شرکت مخابرات ایران برای آینده کسب وکار خود استفاده کنند و از سویی شرکت مخابرات ایران نیز می تواند با استفاده از سرویس های جدید استارتاپ ها برای رشد ارتباطات ثابت و سیار کشور اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام