تاکید بر اهمیت حوزه بازرسی در بهبود عملکرد شرکت مخابرات ایران

نشست مرکز بازرسی شرکت مخابرات ایران با حضور مهندس سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ، دکتر طلوعی مدیر کل نیرو و ارتباطات بازرسی کل کشور و هیئت همراه ، با حضور معاونان ومدیران ستادی و مدیران مناطق مخابراتی و مدیران بازرسی مناطق به صورت حضوری و ویدیو کنفرانسی امروز چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ برگزار شد .

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در ابتدا آقای مهندس فیضی ریاست مرکز بازرسی شرکت مخابرات ضمن عرض خیر مقدم به کلیه حضار در جلسه مطالبی را در خصوص نقش مهم مرکز بازرسی در کمک به مناطق  مخابراتی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی بیان کردند وسپس  مهندس سلطانی مدیر عامل شرکت به نقش و اهمیت بازرسی در بهبود ارایه خدمات و رفع مشکلات اشاره کرد  و گفت: اهمیت مخابرات در نظام اقتصادی و مسوولیت شرکت مخابرات ایران ایجاب می کند که حوزه بازرسی آن کارآمد باشد.

وی با اشاره به حساسیت شرکت مخابرات در پایش عملکردها و نقش مرکز بازرسی در این مورد گفت: از حوزه بازرسی شرکت باید تشکر کرد، چرا که به عنوان چشم بینا همواره حرکت رو به جلو آن مشخص است.
مهندس سلطانی با بیان اینکه کار سیستم بازرسی به وسیله نیروی انسانی انجام می شود و دقت در آن اهمیت زیادی دارد، گفت: این بخش بازوی یاریگر همکاران و کارکنان است  و در این راستا در سال ۹۹ حوزه بازرسی از روند فعالیت تمامی مناطق بازدید و عملکرد آنان رو مورد ارزیابی قرار داده است.
در ادامه دکتر طلوعی مدیر کل نیرو و ارتباطات بازرسی کل کشور با بیان مطالبی براهمیت و نقش کلیدی شرکت مخابرات در پیشرفت و توسعه بخشهای عملیاتی کشوررا مورد تاکید قرار دادد، و نقش مرکز بازرسی مخابرات را درپویایی این عرصه بسیار مهم دانستند.
در ادامه این مراسم آقای مهندس فیضی ریاست مرکز بازرسی مخابرات  ایران گزارشی مبسوط از فعالیت های کشوری در بخش ارزیابی عملکرد و راهکارهای عملیاتی در جهت بهبود وپیشرفت شاخصهای این حوزه در مناطق مخابراتی را بیان نمودند.
دربخشی از این گزارش،  ادارات کل بازرسی استانهای تهران، اصفهان‌، خوزستان، آذربایجان شرقی و لرستان به عنوان مراکز بازرسی برتر معرفی شدند که از این مراکز تقدیر به عمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام