از شیوع اومیکرون وحشت نکنید

کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت گفت: مردم نباید در مورد شیوع گونه جدید اومیکرون وحشت‌زده شوند؛ هنوز هیچ موردی از مرگ و میر در اثر این سویه ثبت نشده است.

موبنا – به گزارش الجزیره، سومیا سوامیناتان کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت در کنفرانس «رویترز نکست» گفت: هنوز هیچ موردی از مرگ و میر سویه امیکرون به ثبت نرسیده است؛ ضمن اینکه مردم نباید در مورد شیوع گونه جدید وحشت‌زده شوند و افزود هنوز زود است که بگوییم واکسن‌های ضدکرونا باید دوباره از اول ساخته شوند.

نماینده این سازمان تاکید می‌کند، هنوز هیچ مدرکی برای حمایت از تغییر واکسن‌ها وجود ندارد، زیرا آنها «بسیار مؤثر» هستند.

سومیا سوامیناتان ادامه داد: «ما باید آماده و محتاط باشیم، نه اینکه وحشت کنیم، زیرا در وضعیت متفاوتی نسبت به یک سال پیش هستیم».

کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت افزود: سویه امیکرون از جهت انتقال سریع ممکن است با گونه دلتا در رقابت باشد، اما چیزهای زیادی در مورد نوع جدید ناشناخته باقی مانده است.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، این سویه حداقل در ۳۸ کشور شناسایی شده، اما هنوز هیچ مورد مرگ و میر گزارش نشده است.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام