ایران رتبه 77 جهان در شاخص کیفیت جاده‌ها (+نمودار)

امتیاز 1 نشان دهنده کیفیت بسیار پایین جاده ها و امتیاز 7 به معنای کیفیت بسیار بالای زیرساخت های جاده ای است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – کیفیت جاده ها با توجه به گستردگی شبکه جاده ای یک کشور و همچنین وضعیت آن شبکه تعیین می شود. کیفیت جاده ها با توجه به این دو پارامتر می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) کشورها را بر اساس یک بازه امتیازی 1 تا 7 رتبه بندی می کند. امتیاز 1 نشان دهنده کیفیت بسیار پایین جاده ها و امتیاز 7 به معنای کیفیت بسیار بالای زیرساخت های جاده ای است.

شاخص کیفیت جاده یکی از مولفه های شاخص رقابت‌پذیری جهانی است که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود. جدیدترین گزارش منتشر شده در این زمینه به سال 2019 باز می گردد که میانگین امتیاز بر اساس 141 کشور رتبه بندی شده برابر با 4.07 بوده است. سنگاپور با امتیاز 6.5 در صدر این فهرست و کشور چاد با امتیاز 1.9 در انتهای آن قرار گرفته اند.

داده های مربوط به این شاخص از سال 2006 تا 2019 در دسترس بوده و وب سایت گلوبال اکونومی آنها را منتشر کرده است. شایان ذکر است که ایران در رتبه بندی کلی با امتیاز 3.9 جایگاه 77 جهانی و در قاره آسیا جایگاه 22 را به خود اختصاص داده است.

در نمودار آسیا: امارات رتبه چهارم، عمان رتبه ششم، قطر هشتم، آذربایجان دهم، بحرین یازدهم، عربستان دوازدهم، هند شانزدهم، پاکستان بیست و یکم و ایران در جایگاه 22 قرار گرفته است.

کیفیت جاده ها – رتبه بندی کلی

ایران رتبه 77 جهان در شاخص «کیفیت جاده‌ها»/ رتبه 1 آسیا در اختیار کدام کشور است؟/ همسایگان ایران چه وضعیتی دارند؟! (+نمودار)


کیفیت جاده ها – رتبه بندی آسیا

ایران رتبه 77 جهان در شاخص «کیفیت جاده‌ها»/ رتبه 1 آسیا در اختیار کدام کشور است؟/ همسایگان ایران چه وضعیتی دارند؟! (+نمودار)

کیفیت جاده ها – رتبه بندی اروپا

ایران رتبه 77 جهان در شاخص کیفیت جاده‌ها/ رتبه 1 آسیا در اختیار کدام کشور است؟/ همسایگان ایران چه وضعیتی دارند؟! (+نمودار)

 

کیفیت جاده ها – رتبه بندی آفریقا

ایران رتبه 77 جهان در شاخص «کیفیت جاده‌ها»/ رتبه 1 آسیا در اختیار کدام کشور است؟/ همسایگان ایران چه وضعیتی دارند؟! (+نمودار)

کیفیت جاده ها – رتبه بندی آمریکای شمالی

ایران رتبه 77 جهان در شاخص «کیفیت جاده‌ها»/ رتبه 1 آسیا در اختیار کدام کشور است؟/ همسایگان ایران چه وضعیتی دارند؟! (+نمودار)

کیفیت جاده ها – رتبه بندی آمریکای لاتین

ایران رتبه 77 جهان در شاخص «کیفیت جاده‌ها»/ رتبه 1 آسیا در اختیار کدام کشور است؟/ همسایگان ایران چه وضعیتی دارند؟! (+نمودار)

کیفیت جاده ها – رتبه بندی استرالیا

ایران رتبه 77 جهان در شاخص «کیفیت جاده‌ها»/ رتبه 1 آسیا در اختیار کدام کشور است؟/ همسایگان ایران چه وضعیتی دارند؟! (+نمودار)
 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام