دکتر نبی زاده: ارزیابی مناطق در توسعه و پیشرفت متوازن شرکت مخابرات اهمیت دارد

دکتر نبی زاده: ارزیابی مناطق در توسعه و پیشرفت متوازن شرکت مخابرات اهمیت دارد

معاون راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی فعالان و نخبگان عرصه ارتباطات و مخابرات کشور اظهار داشت: ارزیابی مناطق با هدف پیشرفت متوازن شرکت در تمام حوزه ها انجام می شود که در توسعه عملکرد شرکت نقش فراوانی دارد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، دکتر نبی زاده با تاکید بر مدیریت عملکرد شرکت گفت: هدف از ارزیابی، تمرکز بر اقدامات مهم و کلیدی، ارایه مداوم بازخورد و اطلاعات درست در زمان مناسب است .

وی افزود: استفاده از پایش عملکرد، مشکلاتی نیز دارد که شامل تمرکز صرف بر روی نتایج و عدم تفسیر صحیح پایش عملکرد می باشد.
معاون راهبرد شرکت مخابرات ایران با تشریح مدل ارزیابی عملکرد مناطق گفت: عملکرد از سه جهت سنجیده می شود؛ مقایسه استان با خود استان، مقایسه استان با سایر استان ها و مقایسه استان با میانگین برنامه ها است گفت: توجه به مشکلات استان هادر پایش عملکرد، در نظر گرفته و در پایش ارزیابی مناطق دیده می شود.
وی افزود: حوزه تجاری، فناوری اطلاعات و شبکه به عنوان پیشران تمام حوزه ها ، اثرگذار در ارزیابی عملکرد در بیشتر شاخص ها هستند.
دکتر نبی زاده همچنین اظهار داشت: اکوسیستمICTبه سرعت در حال پیشرفت است و با بهبود ارزیابی عملکرد استان ها و هماهنگی بیشتر با حوزه ستادی شرکت مخابرات ایران می توان در حوزه داخلی حداکثر بازده و بهینه سازی را داشت.
معاون راهبرد شرکت مخابرات ایران افزود: با اشاره به اجرای مدل جدیدی از ارزیابی عملکرد در شرکت ، گفت: در این مدل اهمیت بیشتر به اولویت های راهبردی و شاخص های قابل اتکا و مستند داده می شود.
وی اظهار داشت: در مدل جدید، تاثیر رضایت مدیریت ارشد سازمان بر ارزیابی تعریف جوایز و اخطار های میان دوره ای ، در نظر گرفتن صحت و دقت صورت های مالی و گزارش های خود اظهاری در مدل جدید انجام می شود.
دکتر نبی زاده با تقدیر از عملکرد اکثر استان ها در افزایش رتبه عملکرد خود گفت: در نتیجه تمام این عملیات نقاط قابل بهبود شناسایی شده و تمرکز شرکت بر افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف قرار می گیرد.

دنبال کنید @ اینستاگرام