ضریب نفوذ ۷۱ درصدی شبکه‌های اجتماعی در ایران
ایران بالاتر از متوسط جهانی؛

ضریب نفوذ ۷۱ درصدی شبکه‌های اجتماعی در ایران

نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۴ درصد برآورد شده و این شاخص با رشد ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۱، حدود ۷۱ درصد برآورد می شود.

موبنا – بر اساس گزارش منتشر شده در سال 2021 تعداد کاربران فعال در شبکه های اجتماعی در جهان نزدیک به 4.2 میلیارد نفر گزارش شده و ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در جهان 53.6 درصد بوده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن با رشد 9 درصدی همراه بوده است.

بر اساس نقشه جغرافیایی جهان که بر اساس منبع Russian Source Marketing در وب سایت linkfluence منتشر شده است، می‌توان دریافت که ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی نسبت به جمعیت کشورها و مناطق مختلف جهان بدین ترتیب است: استرالیا و اقیانوسیه  71 درصد، جنوب شرق آسیا  78 درصد، شرق آسیا 82 درصد، جنوب آسیا 31 درصد، آسیای میانه 21 درصد، اروپای شرقی 56 درصد، شمال اروپا 79 درصد، آفریقای مرکزی 11 درصد، آمریکای شمالی 83 درصد، آمریکای مرکزی 81 درصد، آمریکای جنوبی 83 درصد.

ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران

بر اساس گزارش جهانی منتشره در سال 2019، تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی در ایران 47 میلیون نفر بوده و ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران 57 درصد تخمین زده شده است. همچنین طبق این گزارش در ژانویه سا ل2021، تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی در ایران در سال 2020 حدود 53.36 میلیون نفر رسیده است و میزان این شاخص در سال 2021 حدود 59.36 خواهد رسید.

با این حساب ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران در سال 2020 حدود 64 درصد بوده و این شاخص با رشد 11 درصدی در سال 2021، حدود 71 درصد برآورد می شود. بر اساس نتایج بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان، افزایش ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جهان رابطه مستقیمی با رشد و افزایش دسترسی افراد و شهروندان به اینترنت دارد.

ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید مورد توجه سازمان و دولت‌های مختلف قرار بگیرد و به عقیده بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، باید با نگاهی مثبت تهدیدهای احتمالی موجود در آن را تبدیل به فرصت کرد و از افزایش ضریب نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف جهان بهترین استفاده را کرد.

 منبع: تسنیم

دنبال کنید @ اینستاگرام