آغاز کمپین «ارمغان پاییزی» شرکت مخابرات ایران با بسته‌های متنوع برای مشتریان

شرکت مخابرات ایران، کمپین پاییزه اینترنت پرسرعت خود را تحت عنوان ارمغان پاییزی برای مشتریان فعلی و مشتریان جدید از دهم آبان ماه اجرا می کند.

موبنا –به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، این کمپین در دو بخش برای مشتریان پس پرداخت و پیش پرداخت طراحی شده و تمام سرویس های طرح دارای ترافیک هدیه از ۴۰ تا ۱۶۰ گیگابایت به عنوان هدیه هستند؛ ضمن اینکه سرویس ها در سرعت های مختلف ۴، ۸ و ۱۶مگابیت بر ثانیه به مشتریان ارائه می شود.

بر اساس این گزارش، هدیه های سه سرویس سبد استاندارد فعلی در سرعت های ۴ ،۸ و ۱۶ Mb با ترافیک اضافه به تفکیک مدت قرارداد ۶ یا ۱۲ ماهه و نحوه پرداخت به صورت پیش پرداخت و پس پرداخت قابل ارائه است که در بسته های متنوع این کمپین به عنوان مثال تا ۱۶۰ گیگابایت ترافیک هدیه برای سرویس های ویژه مشتریان جدید وغیر فعال وجود دارد.

همچنین با توجه به بازار هدف این کمپین، کانالهای فروش برای مشتریان جدید، پرتال شرکت مخابرات ایران، مراکز حضوری فروش و سامانه ۲۰۲۰ و  کانال فروش برای مشتریانی که اعتبار اینترنت آن ها منقضی شده، پنل مربوط به مشتری، مراکز حضوری فروش و سامانه ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.

این کمپین برای تمام دسترسی های مختلف مشتریان اعم ازADSL، FTTH  و  VDSL و با پیشنهادات متنوع و کاربرپسند برای انواع مخاطبان اجرا می شود که شرح کامل میزان ترافیک داخلی و بین الملل، قیمت سرویس ها و جزئیات مربوط به هر کدام دردو بخش مشتریان پیش پرداخت و پس پرداخت طبق الگوهای زیر ارائه می شود:

آغاز کمپین «ارمغان پاییزی» شرکت مخابرات ایران با بسته‌های متنوع برای مشتریان

آغاز کمپین «ارمغان پاییزی» شرکت مخابرات ایران با بسته‌های متنوع برای مشتریان

 

دنبال کنید @ اینستاگرام