زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

بر اساس گزارش بانک جهانی، تنها 7.9 درصد از جمعیت موزامبیک در مناطق روستایی به برق دسترسی دارند

موبنا؛ علی مهدوی – زرافه خورشیدی که در منطقه روستایی magunze در موزامبیک قرار دارد، توسط معماری به نام روبن مورگادو به عنوان فضایی مشترک طراحی شده است و دسترسی عمومی به انرژی الکتریسیته را فراهم می کند.

این سازه از یک کمد فنی زیر سقف با 10 خروجی شارژ موبایل و همچنین یک پخش کننده رادیویی برای گوش دادن به موسیقی و اخبار تشکیل شده است.

تمام سیستم ها نیز به منظور پشتیبانی و حفاظت از برق به خوبی در موقعیت مناسب خود جای گرفته اند. البته انتظار می روند افزودنی های دیگری نظیر نقطه اتصال اینترنت، تلویزیون و رایانه هم در آینده ای نه چندان دور ارائه شود.

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

بر اساس گزارش بانک جهانی، تنها 7.9 درصد از جمعیت موزامبیک در مناطق روستایی به برق دسترسی دارند و این در حالی است که در دنیای امروزی تلفن همراه یک ابزار اجتماعی- اقتصادی ارزشمند به شمار می رود. به همین علت است که راه اندازی زرافه خورشیدی می تواند هرچند کوچک، سهم مهمی در کمک به مردم محلی این مناطق داشته باشد.

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

زرافه خورشیدی؛ فضایی مشترک برای شارژ تلفن‌ در موزامبیک (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام