نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

بد راک در حال راه اندازی یک پلت فرم نقشه برداری اقیانوس عظیم به نام موزاییک نیز بوده است. این فناوری به مشتریان اجازه می دهد تا داده های دریایی بازیابی شده طی اکتشافات در اعماق دریا را مدیریت کنند.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – شرکت آمریکایی بد راک (به معنای سنگ بستر) از وسیله نقلیه زیر آبی مستقل خود رونمایی کرده است که هدف از توسعه آن تسریع فرآیند نقشه برداری از اقیانوس ها، حمایت از صنایع مرتبط و گسترش دانش محدود انسانی در خصوص اعماق آب ها عنوان شده است.

در کنار این زیردریایی جدید تماما برقی، بد راک در حال راه اندازی یک پلت فرم نقشه برداری اقیانوس عظیم به نام موزاییک نیز بوده است. این فناوری به مشتریان اجازه می دهد تا داده های دریایی بازیابی شده طی اکتشافات در اعماق دریا را مدیریت کنند.

 

 

امروزه زمان مورد نیاز برای نقشه برداری از اقیانوس و تحویل داده ها به 1 سال می رسد. به همین دلیل است که اختراع بد راک می تواند به جایگاه فوق العاده ای دست یابد. این فناوری بازه زمانی مذکور را تا 10 برابر کوتاه تر خواهد کرد و امکان جمع آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها بلافاصله پس از هر اکتشاف را فراهم می سازد.

همچنین داده های ارسالی از کف دریا تا 50 برابر وضوح بیشتری از نقشه های قدیمی دارند. این سیستم الزام استفاده از کشتی های پیمایشی بزرگ را کاهش داده و کار را بسیار ساده تر می کند.

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

نقشه‌برداری سریعتر از اقیانوس‌ها با کمپانی بد راک (+فیلم و عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام