ویلایی در جان طبیعت جزیره کرت یونان (+عکس)

به منظور بهینه سازی دمایی و حرارتی اقامتگاه، خانه تا حدی به شکل زیر زمینی ساخته شده تا با حرکت نور خورشید و شرایط آب و هوایی مدیترانه ای سازگاری بهتری داشته باشد.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – گروه معماری konstantinos stathopoulos | KRAK اقامتگاهی مسکونی را به صورت خطوط کج در چشم انداز جنوبی جزیره کرت یونان طراحی کرده اند که ترکیبی از سبک شناسی منحصر به فرد و هماهنگی با ویژگی های خاص محیط طبیعی اطراف از جمله صخره ها، اشکال سنگی، شرایط آب و هوایی و چشم اندازهای وسیع به سمت دریا محسوب می شود.

از آن جایی که تیم معماری به دنبال ادغام کامل اقامتگاه مسکونی مذکور با چشم انداز منطقه بودند، زیبایی های طبیعی محل ساخت و ساز را دست نخورده باقی گذاشتند.

نگاهی دقیق به طراحی ظاهری پروژه، مخاطب را به یاد الگویی می اندازد که از حرکت هنرمندانه تیغه یک شمشیر برنده شکل گرفته است. همین انتخاب متمایز، اقامتگاه کرت را تبدیل به اثری به یاد ماندنی کرده است.

مصالح به گونه ای گزینش شده اند که به خوبی بتوانند در برابر وزش بادهای شمال غربی مقاومت کنند و استحکام خانه را تا اندازه قابل ملاحظه ای افزایش دهند. همچنین به منظور بهینه سازی دمایی و حرارتی اقامتگاه، خانه تا حدی به شکل زیر زمینی ساخته شده تا با حرکت نور خورشید و شرایط آب و هوایی مدیترانه ای سازگاری بهتری داشته باشد.

دنبال کنید @ اینستاگرام