خانه ای با برد حرکتی 730 کیلومتر!(+عکس)

در مجموع این خانه متحرک مخصوص کمپینگ، به سادگی با تکیه بر انرژی خورشیدی کار و زندگی راحت را برای ساکنین خود امکان پذیر می سازد.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – استلا ویتا اولین خانه متحرک خورشیدی در جهان است که توسط تیم سولار آیندهوون طراحی شده است. این تیم متشکل از 22 دانشجوی دانشگاه فناوری آیندهوون است که با استفاده از ایده نصب صفحات خورشیدی روی سطح پشت بام، انرژی کافی برای سفر و زندگی از جمله تامین تمام ملزومات برقی مانند قهوه ساز، لوازم آشپزی و حتی استحمام را فراهم می کنند.

تیم طراحی سعی کرده اند که به وسیله چنین ایده متمایزی، کاربر را از میزان مصرف انرژی روزانه خود آگاه سازند.

در مجموع این خانه متحرک مخصوص کمپینگ، به سادگی با تکیه بر انرژی خورشیدی کار و زندگی راحت را برای ساکنین خود امکان پذیر می سازد. انرژی به دست آمده از پانل های خورشیدی برای راه اندازی امکانات معمول زندگی نظیر شارژ لپ تاپ، تماشای تلویزیون، آشپزی و استحمام کافی است اما این خود کاربر است که باید نحوه استفاده از این منبع قدرت را بهینه سازی کند.

همچنین یک سیستم اطلاعاتی کارآمد نیز برای این خانه متحرک در نظر گرفته شده است که مقدار دقیق انرژی باقی مانده و گزینه هایی که با این سطح انرژی در دسترس هستند را نشان می دهد.

دنبال کنید @ اینستاگرام