اوبر و معرفی سطح بالاتری از روند تحویل غذا با پیک موتوری (+عکس)

سامانه تعادل تحت تاثیر شرایط حرکت وسیله نقلیه قرار نمی گیرد و وضعیت افقی خود را برای به حداقل رساندن لرزش و کاهش احتمال ریختن غذا حفظ می کند.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – اسکوترهای تحویل غذای شرکت اوبر اکنون به “سامانه تعادل اوبر” مجهز شده اند که شامل یک تثبیت کننده سه محوره می شود، از این رو، رسیدن دست نخورده بسته به مقصد تضمین می شود. دو طراح کره ای به نام های مین جو کیم و هیونجی روح با هدف بهبود شرایط خدمات تحویل بسته، به ویژه در دوران فعلی که همه گیری بیماری کووید نیاز به این خدمات را افزایش داده است، این سامانه را معرفی کرده اند.

طراحان از اصل سامانه ژیروسکوپ در ساخت سامانه تعادل اوبر استفاده کرده اند. سامانه تعادل تحت تاثیر شرایط حرکت وسیله نقلیه قرار نمی گیرد و وضعیت افقی خود را برای به حداقل رساندن لرزش و کاهش احتمال ریختن غذا حفظ می کند. با فشار اهرم داخل دسته سامانه تعادل اوبر نیز درب آن به راحتی باز و بسته می شود.

به حداقل رساندن لرزش هدف سامانه تعادل اوبر بوده است که روی اسکوترهای تحویل غذای این شرکت قرار می گیرد و پاسخی از سوی اوبر به افزایش تقاضا در بخش تحویل بسته و البته نارضایتی درباره ریختن غذای سفارش داده شده است.

 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام