مدرسه‌ی روزنامه‌نگاری و مطالعات رسانه‌ی بهاران برگزار می‌کند

🔶 برگزاری ورکشاپ آنلاین

علی‌اکبر قاضی‌زاده
▪️فیچرنویسی در روزنامه‌نگاری مدرن
(پنجشنبه ٢۵شهریور ساعت ٢١ تا ٢٢:٣٠)

یونس شکرخواه
▪️کنکاشس در اینفودمی
(مواجهه‌ی روزنامه‌نگاری با پاندمی کرونا)
پنجشنبه ١مهر ساعت ٢١ تا ٢٢:٣٠

مجید رضائیان
▪️تکنیک‌های سردبیری
(آنچه یک سردبیر باید بداند)
پنجشنبه ٨مهر ساعت ٢١ تا ٢٢:٣٠
_______
📌هر سه ورکشاپ با جلسه‌ی پرسش و پاسخ همراه خواهد بود

این ورکشاپ‌ها به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. شما می‌توانید در صفحه اینستاگرام بهاران در این سه ورکشاپ شرکت نمایید.

دنبال کنید @ اینستاگرام