خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

فرم اصلی این خانه با توجه به الزامات جغرافیایی انتخاب و این موضوع چه برای فضای خارجی و چه داخلی لحاظ شده است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور دفتر طراحی SUPPOSE اقدام به ساخت خانه ای بتنی و 3 طبقه در بخش نیشی‌توکیو ژاپن کرده است که بسیار شبیه یک تخته سنگ زاویه دار بزرگ به نظر می رسد. معماران این پروژه مینیمال که عملیات ساده ای برای ساخت و ساز آن به مرحله اجرا درآمده است، به دنبال تجسم مفهوم آزادی و توسعه امکانات لازم برای زندگی ساکنین در رفاه کامل بوده اند. فرم اصلی این خانه با توجه به الزامات جغرافیایی انتخاب و این موضوع چه برای فضای خارجی و چه داخلی لحاظ شده است.

در مجموع تیم معماری محیطی را ایجاد کرده اند که ساکنین را تشویق به گشت و گذار آزادانه در فضای آزاد کرده و در عین حال حریم خصوصی آنها را نیز حفظ می کند. با وجود آن که فضای خارجی ظاهری مشابه تخته سنگ دارد، در طراحی داخلی حفره ای با ارتفاع سه گانه، راه پله ای بزرگ و تعدادی اتاق با کاربرد متفاوت دیده می شود. راه پله مورد نظر علاوه بر تسهیل گردش ساکنین در محیط داخل خانه، به عنوان اتاق نشیمن، نیمکت و سالن تئاتر نیز مورد استفاده قرار می گیرد و اعضای خانواده را دور یکدیگر جمع می کند.

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

خانه‌ای مشابه تخته سنگی شیب‌دار در توکیو! (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام