فراهم شدن امکان تمدید اتوماتیک سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات

مشترکان پس پرداخت اینترنت پرسرعت مخابرات از این پس می توانند با فعال کردن " مدیریت تمدید اتوماتیک سرویس" در پنل خود سرویس فعلی و فعال خود را مدیریت و تمدید کنند.

موبنا – به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، بر اساس این خبر ، مشترکان پس پرداخت اینترنت پرسرعت مخابرات با ورود به صفحه داشبورد پنل خود می توانند نسبت به مدیریت اتوماتیک سرویس خود ( فعال و یا غیر فعال نمودن ) اقدام کنند .

این خبرمی افزاید : این ویژگی تنها برای مشترکان پس پرداخت اینترنت پرسرعت مخابرات در “سامانه مدیریت اینترنت مشتریان” پیاده سازی وفعال شده است و مشترکان نیز در صورت فعال کردن این گزینه تا قبل از اتمام دوره زمانی سرویس خود می توانند استفاده کنند .

همچنین بر اساس این خبر ، ضروری است، مشترکان پس پرداخت اینترنت پرسرعت مخابرات در صورت عدم بدهی با بررسی سامانه “مدیریت تمدید اتوماتیک سرویس” از وضیعت فعال سازی تمدید سرویس فعلی و فعال آگاه شوند .

دنبال کنید @ اینستاگرام