بازسازی ساختمانی قدیمی به سبک پروژه تیپو949 (+عکس)

در پروژه تیپو949 از زبانی ویژه برای بازسازی عناصر معماری ارزشمند خانه استفاده شده است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – دو معمار به نام های raz melamed و omer danan اقدام به بازسازی ساختمانی قدیمی در یافا (یکی از شهرهای بندری رژیم صهیونیستی) کرده اند. این خانه از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است و چشم انداز بی نظیری به دریا دارد. بخش اعظم نمای ساختمان باستانی مورد نظر سنگی است و تیم معماری نیز سعی کرده اند تا جای امکان آن را به همان صورت اولیه خود حفظ کنند.

خانه قدیمی یافا برای زوج جوان و دو فرزند آنها که سال ها است در آن زندگی می کنند، بازسازی شده است. ساختمان های دیگری که این خانه را احاطه کرده اند بخشی از یک توپوگرافی برآمده مرزی هستند و آنها نیز طی گذشت بیش از 300 سال تغییرات تدریجی زیادی داشته اند.

در پروژه تیپو949 از زبانی ویژه برای بازسازی عناصر معماری ارزشمند خانه استفاده شده است. برای مثال هیچگونه تغییری در سطوح و یا ارتفاع سقف ایجاد نشد و دیوارهای کار شده، طاق ها و گنبدها نیز به همان صورت حفظ شدند. به طور کلی اتمسفر منطقه به گونه ای است که انعطاف پذیری زیادی نسبت به انتخاب های جدید هنر معماری احساس نمی شود و ترجیح ساکنین نیز تنها بازسازی ساده توام با اصلاحات جزئی است.

دنبال کنید @ اینستاگرام