تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر ۵٠ درصد کارکنان

تمدید دورکاری ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران برای حداکثر ۵٠ درصد کارکنان

با توجه به افزایش مجدد شیوع ویروس کرونا ، طرح دورکاری برای ۵٠ درصد کارکنان ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران تا ۳۱ مرداد ماه ۱۴٠٠ تمدید شد .

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شرکت مخابرات ایران، طرح دورکاری این شرکت با هدف پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال, تا ۳۱ مردادماه ۱۴٠٠ به شرط حداکثر ۵٠ درصد کارکنان دورکار ، تمدید ومیزان دورکاری تا سقف تعیین شده با نظر مدیر مربوطه اجرا می شود.

همچنین ساعت کار ادارات شرکت مخابرات ایران نیز برابر اطلاعیه قبلی از ۷ الی ۱۳ می باشد.

بر اساس این خبر، مناطقی که از سوی استانداری مربوطه ضوابطی برای ساعت کار و دورکاری تعیین شده، می توانند بر اساس همان بخشنامه اقدام کنند.

گفتنی ست, مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیما با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه, میزان دورکاری آنان تعیین می شود.

دنبال کنید @ اینستاگرام