ادارات مخابرات ستاد و مناطق تهران و البرز تا یکشنبه آینده تعطیل است

ادارات مخابرات ستاد و مناطق تهران و البرز تا یکشنبه آینده تعطیل است

تمامی ادارات مخابرات ستاد و مناطق تهران و البرز از سه شنبه این هفته تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به دنبال شیوع گسترده بیماری کرونا و پیرو اعلام ستاد ملی کرونا و موافقت و ابلاغ هیات دولت، تمامی ادارات مخابرات ستاد و مناطق تهران و البرز از روز سه شنبه این هفته، 29 تیر تا یکشنبه هفته آینده ، 3 مرداد ماه 1400 تعطیل است.

گفتنی ست، مشاغل خاص و مشاغلی که مستقیماً با ارباب رجوع در ارتباط هستند با نظر مدیر مربوطه در محل کار خود به ارایه خدمت می پردازند.

دنبال کنید @ اینستاگرام