ساعت کار شرکت مخابرات ایران تغییر کرد

ساعت کار شرکت مخابرات ایران تغییر کرد

ساعت کاری ادارات شرکت مخابرات ایران در تهران و مناطق مخابراتی از روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ تغییر کرد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، با توجه به مصوبه هیئت وزیران و کمبود برق و ضرورت تامین آن، ادارات مجموعه شرکت مخابرات ایران و مناطق هم راستا با سایر ادارات و سازمانها تغییر کرد.

بر اساس این گزارش ساعت کاری ادارات شرکت مخابرات ایران از روز شنبه مورخ ۱۹تیرماه تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۷صبح تا ۱۳ خواهد بود.

ضمناً مناطق مخابراتی می‌توانند بر اساس تصمیم استانداری‌های مناطق خود نسبت به تعیین ساعت کار اقدام کنند.

گفتی ست ادارات و بخش هایی که مستقیماً با ارباب رجوع ارتباط دارند و خدمات رسانی می کنند همانند قبل فعالیت خواهند داشت.

دنبال کنید @ اینستاگرام