پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

باغ های عمودی که در هر یک از تصاویر زیر مشاهده می کنید، 3 متر ارتفاع و 1 متر عرض دارند و می توانند 7 لیتر کشت میکروجلبکی را روی خود جای دهند.

موبنا؛ علی مهدوی – در مراسم دوسالانه معماری ونیز 2021، استودیو اکولاجیک از نمایشگاهی تحت عنوان “بیت. بیو. بات” رونمایی کرده است. در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان در زمینه کشت ریز جلبک ها در فضای خانه آموزش داده می شود و افراد ترغیب خواهند تا در منازل خود به پرورش این گیاهان سودمند اقدام کنند.

نمایشگاه مذکور به عنوان نوعی آزمایشگاه شهری با تلفیق اصول پیشرفته معماری و دانش میکروب شناسی شکل گرفته است. این پروژه یک زیستگاه مصنوعی ایجاد می کند که به طور فعال نشانگر تاثیر کشت جلبک ها در حوزه شهری بر تصفیه هوا، حذف دی اکسید کربن، دسترسی به مواد غذایی پایدار، تولید منابع پروتئینی جایگزین و همچنین ایجاد ارتباطی عمیق تر میان انسان و طبیعت است.

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

بیت. بیو. بات عملکردی مبتنی بر فرآیند فتوسنتز دارد که از طریق نور خورشید و همینطور متابولسیم زنده اسپیرولینا پلاتنسیس و جلبک کلرلا تامین می شود. این دو مورد از جمله مغذی ترین ارگانیسم های روی زمین هستند و در تولید بسیاری از مکمل های سلامتی در آنها استفاده می شود. باغ های عمودی که در هر یک از تصاویر زیر مشاهده می کنید، 3 متر ارتفاع و 1 متر عرض دارند و می توانند 7 لیتر کشت میکروجلبکی را روی خود جای دهند.

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

پرورش جلبک در خانه به عنوان منبع پروتئین و تصفیه کننده هوا (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام