سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

این اکوسیستم مصنوعی از محصولات فرعی و ضایعات تولیدی توسط ماهی ها برای تامین نیازهای غذایی گیاهان بهره می برد.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – اوا (eva) ایده ای که است که توسط طراح صنعتی فرانسوی françois hurtaud به عنوان یک سیستم آکواپونیک به مرحله اجرا درآمده و این امکان را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد که در هر زمان به سبزیجات و گیاهان تازه برای مصرف دسترسی داشته باشند. آکواپونیک به هر سامانه ای گفته می شود که فعالیت‌های کشاورزی را با پرورش حیوانات آبزی در محیط‌های محدود و مشخص‌شده ترکیب کند. سیستم مذکور همچنین می تواند به پرورش انواع گلهای تزئینی مانند گیاهان همیشه سبز چینی در محیط داخلی خانه هم کمک کند.

لازم به ذکر است این اکوسیستم مصنوعی از محصولات فرعی و ضایعات تولیدی توسط ماهی ها برای تامین نیازهای غذایی گیاهان بهره می برد.

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

ساختار اوا به گونه ای است که می تواند بخشی از چرخه متابولسیم طبیعت را تقلید کند و آن هم چیزی نیست جز آمونیاک، یکی از ضایعات تولیدی ماهی ها. این آمونیاک به گلدان کوچکی در قسمت فوقانی محفظه نگه داری ماهی منتقل و از آن جا توسط بستر حاوی ریشه گیاه جذب و سبب رشد سریعتر آن می شود. در ادامه آب فاقد آمونیاک به عنوان منبع غذایی به ماهی باز می گردد.

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

سیستم آکواپونیک اوا؛ پرورش سبزیجات تازه داخل خانه! (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام