تفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات ایران و سازمان راهداری منعقد شد

تفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات ایران و سازمان راهداری منعقد شد

تفاهمنامه همکاری شرکت مخابرات ایران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور همکاری دوجانبه سازمان راهداری و شرکت مخابرات در کلیه ی استانها و تامین نیازهای طرفین به امضای مهندس سلطانی ، مدیرعامل شرکت مخابرات و آقای امانی ، معاون وزارت راه و شهرسازی رسید.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بر اساس مفاد این تفاهمنامه که امروز یکشنبه 6 تیرماه به امضای طرفین رسید ، با توجه به زمینه های همکاری مشترک در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مقرر شد سازمان راهداری در بخش حمل و نقل جاده ای و شرکت مخابرات ایران در توسعه و ارتقاء بهره وری سامانه های حمل و نقل هوشمند و همچنین توسعه شبکه های فیبرنوری و تاثیر آن در توسعه متوازن بخشهای اقتصادی در کشور نقش مهم و متقابل خود را ایفا کنند.

همچنین، مشارکت وزارت راه و شهرسازی در حفاری و اجرای فیبرهای شهری، بین شهری، روستایی به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و پشتیبانی ارتباط اینترنت ستاد و مراکز استانی با پهنای باند اعلامی از جانب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و تامین ارتباط و پهنای باند مورد نیاز ادارات راه شهرستانها جهت اتصال به شبکه از سوی شرکت مخابرات ایران ، از دیگر موارد تفاهم شده است.

گفتنی است بر اساس این تفاهمنامه که از تاریخ امضاء بمدت دو سال بوده و با موافقت طرفین قابل تمدید می باشد، کارگروه مشترکی پس از امضاء و تبادل تفاهمنامه، متشکل از سه نماینده تام الاختیار از هر یک از طرفین تشکیل شد تا به منظور احصا و شناسایی دیگر زمینه های همکاری و توانمندی طرفین، برنامه ریزی و تعیین اولویتها و همچنین تدوین شیوه نامه مشخص به منظور اجرایی شدن تفاهمنامه، امور را به صورت دوره ای و ویژه پیگیری کنند.

دنبال کنید @ اینستاگرام