آخرین گزینه های پیشنهادی کابینه آیت الله رئیسی

آخرین گزینه های پیشنهادی کابینه آیت الله رئیسی

از شنبه گذشته که سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم برگزیده شد رسانه ها برای انتخاب کابینه وی دست به گمانه زنی های زیادی زدند.

موبنا بر اساس شنیده‌های خبرنگاران کابینه رئیس جمهور منتخب به شرح زیر است:

دنبال کنید @ اینستاگرام