بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن از زمان ساخت و ساز اولیه، درهای خود را به روی یک بازسازی باشکوه که با ویژگی های معماری اصلی سازگار است باز کرده است.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – پس از 16 سال عملیات بازسازی گسترده، فروشگاه چندمنظوره بزرگ la samaritaine در قلب پاریس برای بازدید عموم بازگشایی می شود. این فروشگاه در سال 2005 تعطیل شد و اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن از زمان ساخت و ساز اولیه، درهای خود را به روی یک بازسازی باشکوه که با ویژگی های معماری اصلی سازگار است باز کرده است. این پروژه همچنین متشکل از یک ساختار شیشه ای و موج دار جدید است که به وسیله تیم معماری SANAA طراحی شده است.

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

تیم SANAA با دمیدن روح تازه ای در ساختمانی که از معماری قرن نوزدهم بهره می برد، نظر هر بیننده ای را جلب کرده است. از جمله مهم ترین تغییرات اعمال شده در این فروشگاه می توان به ایجاد نورگیرهای متعدد به منظور استفاده حداکثری از نور طبیعی خورشید اشاره کرد. علاوه بر این با دقت در ساختار معماری اصلی ساختمان، طراحان سعی کردند تا ضمن برجسته سازی تحولات مدرن حال و هوای فروشگاه را از فاکتورهای مطرح در معماری قرن نوزدهم جدا نکنند. بدین ترتیب از طبقه همکف تا پنجم بازدیدکنندگان می توانند لذت گشت و گذار و خرید در یک مرکز لوکس، زیبا و تاریخی را تجربه کنند.

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

بازسازی فروشگاه چندمنظوره معروف در قلب پاریس (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام