ارتباطات درون سازمانی امروز؛متأثر از تحول دیجیتال

پرواضح است که با افزایش گستره و سیطره فناوری‌های ارتباطی در زندگی انسان امروزی، ارتباطات به ویژه از جنس الکترونیکی ، بخش لاینفک زندگی بشر امروز در حوزه‌های مختلف است و اطلاعات و ارتباطات در جامعه فراصنعتی کنونی، معیار اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب می‌شود. بنابراین ابزارهای ارتباطی به وسیله‌ای برای ابراز و تحقق اراده جمعی، آموزش و تحقق توسعه کشورها تبدیل شده‌اند.

موبنا محمدرضا بیدخام مدیرمسئول فصلنامه ارتباطات در سرمقاله این شماره ضمن بیان این موضوع افزود:ارتقای بهره‌وری ، لازمه رشد و بقای جوامع آینده است و مهمترین راه این ارتقا، استفاده از ICT است که در تمامی ارکان صنعت رخنه کرده و می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و در نهایت کسب وکار شود. امروز مهارت‌آموزی در عرصه ICT به یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی کشورها تبدیل شده است به طور قطع اهمیت دنیای ارتباطات از دید مجامع جهانی نیز پنهان نمانده است.

لذا در سال جاری، ITU از روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی برای متحد کردن جهان برای دستیابی به تحولات دیجیتالی در هر یک از زمینه‌های تجاری و سایر بخش‌های زندگی استفاده کرده است و از آن به‌عنوان فرصتی برای تقویت استراتژی‌های ملی در زمینه توسعه ICT، اجرای سیاست‌های هوشمندانه و اقدامات مؤثر برای تشویق سرمایه‌گذاری روی ICT و مهارت‌های دیجیتالی، همچنین ارتقا خدمات مرتبط با فنآوری‌های جدید و مهم برای اقتصاد دیجیتال یاد می‌کند.

این در حالی ست که تحول دیجیتال می‌بایست ارتباطات درون سازمانی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد در باب ارتباطات درون‌سازمانی همان بس که اگر در مسیر شناخت نیازهای نیروی انسانی و رفع مشکلات آن‌ها حرکت نکنیم در دراز مدت ، بهره‌وری گزارش‌محور ، جایگزین نگاه‌های عمیق و آینده‌نگر خواهد شد و ما را از اهداف اصلی شرکت دور خواهد کرد.

درباره ساختار درونی روابط عمومی‌ها نیز، نکاتی قابل توجه است. هر سازمانی که در روابط عمومیش مهر و صفا و تلاش برای حرکت تیمی وجود نداشته باشد، روبه اضمحلال خواهد رفت.چرا که کار در این حوزه، انگیزه و عشق می‌خواهد و آدم‌های پای کار.

عرصه‌ای که مدیریت و درعین حال رهبری در آن عزمی جزم و صبر ایوب می‌خواهد تا در برابر هر مدل انتقاد، پیشنهاد و حوادث غیرمترقبه، خم به ابرو نیاوری، مهارت حل مسئله داشته باشی و بتوانی با گرفتن بهترین تصمیم‌ها و پاسخگویی( آن هم در زمان مناسب) همیار واقعی شرکت باشی.

در همین راستا، شرکت مخابرات ایران باید اجرای سیاست‌های ملی و ترویج ارتباطات صحیح چه در درون سازمان و چه در بیرون سازمان را سرلوحه برنامه‌های خود قراردهد و با در نظر گرفتن برنامه ‌های مناسب با هدف انعکاس و تبادل آرا در خصوص مضامین و محورهای اصلی تعیین شده و سپس تدوین گزارش برای بازتاب مباحث ملی مرتبط با آن، برای پس‌فرست به اتحادیه بین‌ المللی ارتباطات دوربرد و سایر اعضای آن اقدام کند.

در پایان این نوشتار باید امیدوار بود که در سال جاری، با پذیرفتن نقش فناوری‌هایی که منجر به ترقی و پیشرفت زندگی می‌شود، گرامیداشت روز جهانی ارتباطات را برگزار کرد؛ چرا که پیشرفت در زندگی بدون بهره‌گیری از ارتباطات و برقراری ارتباط ممکن نیست.

 

مدیرمسئول
بهار۱۴۰۰

دنبال کنید @ اینستاگرام