افراد مبتلا به این بیماری های دنیا را چگونه می بینند:

از «میگرن همراه اورا» تا «آب سیاه یا گلوکوم» (+عکس)

وی به تازگی مجموعه ای جدید و کامل ساخته است که نشان می دهد مردم مبتلا به بیماری های مختلف مانند رتینوپاتی دیابتی یا گلوکوم دنیا را چگونه می بینند!

موبنا؛ رکسانا دانیالی – در میان همه افرادی که به دنبال افزایش آگاهی در مورد علوم پزشکی هستند، نام یک دانشجوی پزشکی ساکن غنا به چشم می خورد که در زمینه تولید محتواهای ویدئویی نیز فعالیت دارد.

Kelvin Fiagbe در خصوص شماری از جذاب ترین حقایق پزشکی ویدئو تهیه می کند و آنها را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد. وی به تازگی مجموعه ای جدید و کامل ساخته است که نشان می دهد مردم مبتلا به بیماری های مختلف مانند رتینوپاتی دیابتی یا گلوکوم دنیا را به چه صورتی می بینند! در ادامه مجموعه ای از این عکس ها را مشاهده خواهید کرد که دید بیماران با امراض متفاوت را به تصویر می کشد:

شماره 1: میگرن همراه با اورا (اختلال حسی- بینایی)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 2: دیسلکسیا، خوانش پریشی یا دش خوانی

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 3: مَگَس‌پَران چشم یا مگسک

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 4: کوری، نابینایی که مساوی است با سیاهی مطلق

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 5: نزدیک بینی (یکی از عیوب انکساری چشم)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 6: کوررنگی  (از نوع دو رنگ بینی اختلال سبز کوری)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 7: کم بینایی

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 8: آستیگماتیسم یا کژبینی

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 9: کوررنگی (از نوع دو رنگ بینی اختلال آبی کوری)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 10: سندرم برف بینایی

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 11: نیستاگموس یا دودوئَک (حرکات منظم و نوسانی در یک یا چند منطقه بینایی به طور غیر ارادی)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 12: آکروماتوپسی (تخریب دید رنگی به طور کامل یا نسبتا کامل)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 13: رتینوپاتی دیابتی

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 14: دوبینی

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 15: سندرم برف بینایی در نور زیاد و کم

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 16: حس‌آمیزی (فرآیندی عصب شناختی که طی آن تحریک یک گذرگاه حسی یا شناختی منجر به تجربه غیر ارادی در یک گذرگاه دیگر می شود. برای مثال فرد با شنیدن یک کلمه، مزه ای را در دهان خود احساس می کند)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 17: اوتیسم به صورت شنیدن اصوات تقویت شده، تجربه اضافه بار حسی و حساسیت به نور خود را نشان می دهد

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 18: چهره کوری، ادراک‌پریشی چهره‌ای یا پروسپاگنوزیا

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 19: دوربینی (یکی از عیوب انکساری چشم)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 20: تریتانوپیا (آبی و زرد کوری)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 21: آب مروارید یا کاتاراکت

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 22: سرخ‌ دشوار بینی (تشخیص دو رنگ قرمز و سبز برای فرد دشوار می شود)

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

شماره 23: آب‌سیاه یا گلوکوم

افراد مبتلا به بیماری های خاص دنیا را چگونه می بینند؛ از میگرن همراه اورا تا آب سیاه یا گلوکوم(+عکس)

 

 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام