قدردانی مهندس سلطانی از خانواده بزرگ مخابرات کشور

مهندس سلطانی ، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ، در پیامی از اعضای خانواده بزرگ مخابرات کشوربرای برقراری ارتباطات پایدار و حضور پرشور در صحنه انتخابات قدردانی کرد .

در متن پیام آمده :

برخی از انسانها با تعهدی مثال زدنی که از وجدانی بیدار و نگرشی مثبت نشات گرفته، همواره مسئولیت های خود را به گونه ای تحسین برانگیز به انجام می رسانند.

همکاران گرامی و اعضای خانواده بزرگ مخابرات کشور

به لطف پروردگارو رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و همدلی و همیاری ملت بزرگ ایران، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سال 1400 با حضور پرشور ملت ایران برگزار شد و برگ زرین دیگری بر افتخارات این کشور به ثبت رسید .

 

بدینوسیله از یکایک شما عزیزان و دست اندرکاران ارتباطات که علاوه بر حضور پررنگ در کنار سایر هموطنان گرامی در صحنه انتخابات ، با تلاش بی وقفه و شبانه روزی و مدیریت شایسته موجبات ثبات پایداری ارتباطات مخابراتی و بستر سازی و سهولت دستر سی به شبکه ارتباطات در کشور را فرا هم آوردید تقدیر و تشکر می نمایم .

از خداوند قادر یکتا، سلامتی و توفیق هرچه بیشترتان را در خدمتگزاری به میهن اسلامی آرزومندم.

مجید سلطانی
  مدیرعامل

دنبال کنید @ اینستاگرام