خلاقیت هنری با «چاله‌های شهری» در فرانسه! (+عکس)

به لطف تلاش های ایمیمم طی یک دهه گذشته، برخی از پیاده‌روها و نماهای آسیب دیده ساختمان ها با موزائیک هایی رنگارنگ پر شده اند که روشی خلاقانه برای بهبود نمای کلی شهر است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – یک هنرمند خلاق به نام ایمیمم (Ememem) ساکن شهر لیون فرانسه، گودال ها و حفره های موجود در خیابان ها و پیاده‌روهای شهر خود را با موزائیک هایی زیبا و رنگارنگ ترمیم می کند. این هنرمند خیابانی هدف از چنین اقدامی را جلب توجه مردم به وضعیت نامناسب جاده ها و ایمنی پیاده‌روها در فرانسه عنوان کرده است.

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

به لطف تلاش های وی طی یک دهه گذشته، برخی از پیاده‌روها و نماهای آسیب دیده ساختمان ها با موزائیک های سرامیکی رنگی پر شده اند که روشی خلاقانه برای بهبود نمای کلی شهر است.

ایمیمم هنرمندی است که به نام “جراح پیادهرو” نیز شناخته می شود. وی معتقد است که ترمیم پیاده‌روها همانند شعری است که هر فردی می تواند آن را بخواند. افزودنی های زیبا و رنگارنگ به ترک ها و بخش های آسیب دیده شهر می تواند به عنوان یک دفترچه خاطرات بین ساختمان ها عمل کند.

سابقه نخستین کار موزائیکی ایمیمم در شهر لیون به حدود 10 سال پیش باز می گردد که آن را در یکی از کوچه های آسیب دیده شهر انجام داد. در آن زمان، وی در حال کار با سرامیک بود و تمرینات خود را برای احیا و بهبود فضای بیرونی شهر به کار گرفت. از سال 2016، ایمیمم به طور مداوم در سراسر فرانسه مشغول پر کردن ترک ها و حفره ها با موزائیک های رنگارنگ بوده است که البته بیشتر آنها در شهر لیون انجام شده اند.

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

جراحی ترک‌ها و چاله‌های شهر با سرامیک‌های رنگارنگ!

 

 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام