سربازان متفاوت در MARSOC که انسان نیستند! (+عکس)

سگ های MARSOC برای همراهی با مربی خود در ماموریت های مختلف آموزش می بینند و می توانند با قایق وارد میدان نبرد شوند.

موبنا سربازان فرماندهی عملیات ویژه نیروهای دریایی آمریکا (MARSOC) از جمله بهترین سرباز-ورزشکاران کشور خود هستند که برای مبارزه و عملیات درشرایط مختلف آموزش دیده اند. اما نکته جالب درباره این بخش آن است که فقط از نیروهای انسانی تشکیل نشده و سگ های آموزش دیده نیز در آن خدمت می کنند!

 

سگ های MARSOC برای همراهی با مربی خود در ماموریت های مختلف آموزش می بینند و می توانند با قایق وارد میدان نبرد شوند.

در صورت لزوم، سگ ها می توانند به جای استفاده از قایق تا ساحل شنا کنند.

 

زمانی که هدف دور از ساحل باشد، سگ و مربی برای فرود از آسمان با چتر نجات نیز آموزش دیده اند.

سگ ها باید همراه با افراد دیگر به صورت تاکتیکی حرکت کرده و وظایف خود را به عنوان عضوی از تیم انجام دهند.

جستجوی دشمنانی که تلاش می کنند پنهان شده یا فرار کنند از جمله تخصص های اصلی این سگ ها محسوب می شود.

برای تجربه یک همکاری خوب، سگ و مربی برای انجام تمام وظایف اساسی خود از جمله تیراندازی همراه هم آموزش می بینند.

آنها همراه هم شنا می کنند.

 

همراه هم شیرجه می زنند.

و حتی دوره های عبور از موانع را همراه هم پشت سر می گذارند.

دوره های عبور از موانع در اردوگاه پندلتون، کالیفرنیا، موانع مختلفی را پیش روی سگ و مربی قرار می دهند.

مطالب مجله تصویری سلاح را در این لینک دنبال کنید.

 منبع: مجله تصویری سلاح

دنبال کنید @ اینستاگرام