از کارخانه‌ای قدیمی تا یکی از نمادهای مکزیکو سیتی (+عکس)

این قطعه تاریخی از سال 1981 به طور کامل متروکه شد اما هنوز هم زیبایی های خاص خود را از دست نداده است.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور گروه معماری richaud arquitectura یکی از کارخانه های قدیمی در محله سن رومن، مکزیکو سیتی را تبدیل به یک اقامتگاه خانوادگی بازسازی شده کرده است. این قطعه تاریخی از سال 1981 به طور کامل متروکه شد اما هنوز هم زیبایی های خاص خود را از دست نداده است.

مجموعه فاکتورهای ساختاری این مکان باعث شد که تیم معماری به دنبال بازیابی و بازسازی خانه با همان حال و هوای تاریخی منحصر به فرد باشند. از این رو طرح اصلی مستعمراتی خانه حفظ شده و دیوارها نیز به منظور تاکید بر قدمت ملک دست نخورده باقی مانده اند.

به طور کلی هدف از توسعه این پروژه ایجاد یک منطقه تفریحی اجتماعی به مساحت 186 متر مربع بود. از طرفی با وجود آن که بسیاری از عناصر اصلی به همان شکل اولیه حفظ شدند، بازسازی سقف غیر ممکن به نظر می رسید. در این میان یکی از مهم ترین و در عین حال جذاب ترین قسمت های خانه، استخر طراحی شده میان دیوارهایی است که در عین حال آن را در یک فضای باز قرار داده اند. درست مانند آن که منظره ای از جریان طبیعی آب را در اختیار داشته باشید.

دنبال کنید @ اینستاگرام