معماری بتنی در ژاپن (+عکس)

اما آنچه که خانه مذکور را از مابقی سازه ها متمایز می سازد، دیوارهای نگهدارنده بتنی هستند که خط دید را از خارج مسدود کرده و حریم خصوصی کافی را برای ساکنین تضمین می کنند.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور دفتر معماری SUPPOSE اقدام به طراحی خانه ای متفاوت با دو دیوار بتنی منحنی در استان کاناگاوا ژاپن کرده است. این پروژه در یک منطقه مسکونی قدیمی واقع و توسط ساختمان های متعددی احاطه شده است.

اما آنچه که خانه مذکور را از مابقی سازه ها متمایز می سازد، دیوارهای نگهدارنده بتنی هستند که خط دید را از خارج مسدود کرده و حریم خصوصی کافی را برای ساکنین تضمین می کنند. SUPPOSE محیط خانه را از طریق دو لایه مجزا یعنی دیوارهای بتنی و همچنین حاشیه آنها تعریف کرده است. این در حالی است که خود ساختمان به صورت مورب در گوشه ای از زمین قرار گرفته است.

در حاشیه ای که برای دیوارها در نظر گرفته شده، گیاهان متنوعی به چشم می خورد و وظیفه اصلی آنها کمک به ایجاد عمق و همچنین هماهنگی بیشتر با محیط اطراف است. به منظور ایجاد بستری خصوصی و همینطور آرامش بخش، این استودیوی ژاپنی خانه مد نظر را در سه طبقه مختلف با سطوح دسترسی متفاوت توسعه داده است. برای مثال در طبقه دوم فضایی چند منظوره به مساحت 9 متر مربع را در اختیار داریم که به کمک نورگیر طراحی شده نور طبیعی خورشید در آن جریان می یابد.

دنبال کنید @ اینستاگرام