عزل و نصب‌های حاشیه‌ساز در جزيره كيش

عزل و نصب هاي عجيب و غريب توسط خانواده و وابستگان رييس دولت براي جور شدن امضای قراردادهاي كلان واگذاري زمين خبرساز شده است.

موبنا – به گزارش نقد دولت طبق اخبار رسمی و غیررسمی از جزیره کیش، علی عرب داماد خانواده روحانی كه بعد از انتصاب مومنی در دبیر خانه مناطق آزاد، مدیریت منطقه آزاد كیش را برعهده داشت، در فاصله كوتاه باقیمانده به پایان دولت، دست به تغییرات گسترده ای در بخش های مختلف مدیریتی منطقه آزاد كیش زده است تا تركیب امضاهای مورد نیاز برای چند قرارداد بزرگ واگذاری زمین كه از دوره مدیر عامل بر كنار شده قبلی مسكوت مانده بوده؛ مهیا شود.
این تغییرات موجی از نارضایتی مردم جزیره كیش با به همراه داشته و موجب تعجب همگان شده است. علی عرب همسر خواهرزاده روحانی علاوه بر مدیر عاملی یكی از شركت های اصلی تابعه سازمان منطقه آزاد كیش، معاونت یكی از حوزه های منطقه ازاد كیش را هم بر عهده دارد و این روزها همه كاره منطقه آزاد كیش است و مدیر عامل منصوب شده نقشی سمبولیك دارد.

دنبال کنید @ اینستاگرام