مهندس سلطانی در بازدید از برج مخابراتی شهید سلیمانی:

سال ۱۴۰۰ شاهد جهش مخابرات خواهیم بود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با حضور در مجموعه در حال تکمیل برج های مخابراتی شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: با رفع موانع و تقویت پشتیبانی ها، هم اکنون شاهد رشد چشمگیری در روند تکمیل پروژه تکمیل پروژه برج های هستیم و بطور یقین سال 1400 سال جهش و رشد چشمگیر مخابرات خواهد بود.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سلطانی صبح امروز سه شنبه 11 خرداد به همراه مهندس بیدخام مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت املاک مخابرات ایران (سازمان سازه غدیر) ضمن بازدید از بخش های مختلف پروژه عظیم برج مخابراتی شهید سلیمانی و استماع گزارش پیمانکاران مربوطه ، درجریان روند آخرین پیشرفت های پروژه قرارگرفت .

مهندس سلطانی پس از اتمام این بازدید با بیان اینکه تسریع در روند برنامه های پروژه با حمایت هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در دستور کارقرارگرفته است بر ضروت تکمیل و آماده سازی هرچه زودترپروژه تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ضمن تقدیر از مهندس موسوی و مهندس عرب هاشمی و سایر اعضای هیئت مدیره شرکت سازمان سازه غدیر با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کارهای سخت ثواب اخروی بیشتری دارد اظهارداشت : انجام کاربزرگ احداث و تکمیل برج مخابراتی بطور یقین سختی های خاص خود را دارد اما در نظام ولایی هر کار مثبتی در زمره اعمال صالحه منظور می شود.

مهندس سلطانی برلزوم رعایت اصول برندینگ در طراحی داخلی با نظارت راهبردی اداره کل ارتباطات و اموربین الملل ، رفع موانع استقرار کارکنان در برج جدید ، همکاری و تعامل با کمیته فضای شرکت مخابرات برای جانمایی معاونت ها و ادارات بطور منسجم و با پرهیزاز بروز هرگونه اخلال در روند خدمات رسانی تاکید و استراتژی شرکت را در سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه، تحت هرشرایطی اعلام کرد.

شایان ذکر است در این برنامه مهندس موسوی مدیرعامل شرکت سازمان سازه غدیرو مهندس نوروزی نماینده پیمانکار نیز به ارایه گزارشی از روند برنامه ها و اقدامات انجام گرفته شده پرداختند واز حمایت های هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران دررفع موانع و به جریان اندازی مجدد پروژه قدردانی کردند.

 

دنبال کنید @ اینستاگرام