تحقق رضایتمندی مشتریان با سیستم های فناوری اطلاعات‌ محور،امکان پذیر است
مهندس کمیلی زاده:

تحقق رضایتمندی مشتریان با سیستم های فناوری اطلاعات‌ محور،امکان پذیر است

مهندس کمیلی زاده باارایه گزارشی از فعالیت های شرکت مخابرات ایران در حوزه فناوری اطلاعات اظهار داشت: با توجه به نقش مهم این حوزه در پشتیبانی فناوری های مرتبط با نسل های نوین مخابراتی و پیاده سازی آن در شرکت، در سال جاری به دنبال تکمیل پیاده سازی فرایندها و استقرار کامل سیستم های فناوری اطلاعات توسعه یافته در مخابرات ایران هستیم که نقش مهمی در تحقق هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان دارد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس کمیلی زاده معاون فناوری اطلاعات شرکت با اشاره به نیاز به همگامی با فناوری های نسل نوین مخابراتی و پیاده سازی آن ها در شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در سال جاری به دنبال تکمیل پیاده سازی فرایندها و استقرار کامل سیستم های فناوری اطلاعات محور با هدف افزایش چابکی در عملیات و تحقق رضایت مندی مشتریان هستیم.

وی افزود: از ابتدای آغاز بحران کورونا با توجه به افزایش دسترسی کارکنان دورکار و نیز ارائه خدمات به مشتریان از طریق درگاههای مختلف بصورت مجازی و غیرحضوری در طول ساعات شبانه روز، پایدار سازی زیرساخت های مراکز داده و ارتباطات شبکه ای فناوری اطلاعات با شبکه ملی اطلاعات و شبکه ارتباطی استان ها و اینترنت بین الملل اقدامات بهبود موثری در سال قبل انجام گرفت که امیدواریم امسال نیز با تامین اعتبارات درخواستی به وضعیت مطلوب دست یابیم.

معاون فناوری اطلاعات گفت: در حوزه سیستم های سازمانی و در راستای پیاده سازی سیستم های متمرکز و یکپارچه کشوری، در سال پیش بهره برداری از سیستم متمرکز سهام و پرتال سهامداران انجام گرفت و امسال نیز پیاده سازی سیستم متمرکز انبار و زنجیره تامین، سیستم متمرکز جامع مالی و استقرار سیستم های مدیریت برنامه ریزی راهبردی و پروژه ها و نیز مدیریت تردد در برنامه قرار دارد.

مهندس کمیلی زاده در خصوص شاخص ترین فعالیت فناوری اطلاعات در سال 99 و برنامه عملیاتی سال 1400 بیان کرد: از دستاوردهای مهم این حوزه می توان به توسعه، استقرار و بهره برداری از سیستم یکپارچه ارائه خدمات متمرکز و یکپارچه بیت استریم در سطح شبکه و کسب و کار به شرکت های FCP اشاره نمود که حاصل چند سال تلاش همکاران برای تمرکز سیستم های مختلف فناوری اطلاعات در حوزه های BSS و OSS و برگردان اطلاعات سیستم های مختلف بودهاست .

تحقق رضایتمندی مشتریان با سیستم های فناوری اطلاعات‌ محور،امکان پذیر است

وی اظهار امیدواری کرد : با توجه به آغاز فاز استقرار سیستم های توسعه یافته اینونتوری و طراحی شبکه، راه اندازی مکانیزه سرویس، OMC متمرکز، مدیریت لینک های تجاری و نیروهای میدانی نصب و پشتیبانی (WFM)، بتوان تا سال آینده تحولی در مدیریت مکانیزه سرویس های سمت شبکه تلفن و دیتای مخابرات ایران ایجاد کرد.

معاون فناوری اطلاعات شرکت، با تشریح فعالیت ها ی دیگر حوزه فناوری اطلاعات ادامه داد: رونمایی کامل و استفاده از پرتال بازرسی، پرتال نظرسنجی، پرتال های استانی و متمرکز سازی مراکز تماس 2020 ، 118 و 20117 و ایجاد زیرساخت های مدیریت سرویس های ارزش افزوده بر اساس مصوبات سازمان را از اقدامات دیگر انجام شده در حوزه فناوری اطلاعات برای مشتریان و مخاطبان اعلام نمود.

مهندس کمیلی زاد با بیان اینکه ارائه وب سرویس از طریق ESB و گیت وی API فناوری اطلاعات مخابرات ایران منجر به همکاری با وزارت ارتباطات در راه اندازی سامانه XDSLPLUS برای عموم در سال گذشته شد ،اظهار امیدواری کرد امسال نیز بتوان API های دیگری را در اختیار سازمان های دولتی و نیز کسب و کارهای متقاضی اطلاعات ارزشمند مخابرات قرار داد.

وی با بیان اینکه هر خدمت و محصول حوزه مخابرات یک خط درآمدی است، خاطرنشان کرد: با استفاده از زیرساخت های نوین فناوری اطلاعات مخابرات ایران می توان در توسعه محصول و ارتقا سطح رضایت مشتریان و افزایش درامد از کانال های جدید موثرتر عمل نمود.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در پایان افزود: پیاده سازی سیستم های تضمین درآمد، انبار داده مخابرات و داشبورد های مدیریتی از جمله فعالیت های در برنامه امسال در حوزه مدیریت داده است که به مدیریت های سطوح مختلف شرکت در تصمیم گیری بر مبنای داده های تحلیل شده و قابل اطمینان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

دنبال کنید @ اینستاگرام