یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

در قسمتی که حدود یک چهارم از پروژه KAAN را به خود اختصاص می دهد، آثار هنری زیبایی به چشم می خورند.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – یکی از بزرگترین پروژه های تیم معماری KAAN در آمستردام با طراحی منحصر به فرد خود خصوصا در بخش پله های دایره ای شکل، توجه عموم را جلب کرده است. ساختمان به گونه ای طرح ریزی شده است که ضمن ورود نور طبیعی به تمام فضاها، چشم اندازی بکر و بدون مانع از تمام شهر را در اختیار کارکنان و مردم قرار دهد.

در قسمتی که حدود یک چهارم از پروژه KAAN را به خود اختصاص می دهد، آثار هنری زیبایی به چشم می خورند. علاوه بر این استفاده ماهرانه از پوشش گیاهی در این ناحیه، فضای آرامش بخشی را برای مراجعین فراهم کرده است.

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

در این دادگاه سطوح مختلف از طریق راه پله های دایره ای شکل چشمگیری به یکدیگر مرتبط می شوند و به نظر می رسد که همین راه پله ها نقطه اوج طراحی تیم KAAN در دادگاه هلند باشند.

در طبقات فوقانی اتاق های دادرسی که توسط سالن های بزرگ احاطه شده اند، فضای داخلی را کامل می کنند. از طرفی دیگر سه بخش اصلی فضای دادگاه بستری پویا به منظور گردش سریع و راحت کارکنان، مراجعین و قضات را تضمین می کنند.

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

یکی از بزرگترین دادگاه های هلند با تیم معماری KAAN (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام