برج کپسولی ناکاجین در توکیو نابود می شود! (+عکس)

اخیرا گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهند مالک جدید برج قصد یک نوسازی در مقایس گسترده را دارد و این موضوع کل ساختمان را با خطر نابودی رو به رو کرده است.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – در سال 1972 یک معمار ژاپنی سرشناس به نام کیشو کوروکاوا، برج کپسولی ناکاجین را در قلب توکیو طراحی کرد. پس از اتمام روند ساخت و ساز، این پروژه تبدیل به یکی از نمادهای اصلی کشور ژاپن شد که تا به امروز نیز به حیات خود ادامه داده است.

متاسفانه اخیرا گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهند مالک جدید برج قصد یک نوسازی در مقایس گسترده را دارد و این موضوع کل ساختمان را با خطر نابودی رو به رو کرده است. با وجود آن که هنوز هیچگونه اطلاعیه رسمی در این زمینه صادر نشده است اما به دلیل وضعیت غیر ایمن سازه و عدم انطباق آن با استانداردهای لرزه نگاری امروزی، احتمال تخریب برج طی سال های گذشته بیش از پیش بالا رفته و گفت و گو پیرامون آن قوت گرفته است.

کوروکاوا برج کپسولی را به گونه ای متفاوت و با چیدمان نامتقارن بلوک های بتنی شکل داد. درست مانند سازه ای که به صورت پویا رشد می کند و خود را با محیط شهری اطرافش هماهنگ می سازد. هرچند معمار اصلی در نظر داشت که کپسول های کوچک هر 25 سال تعویض شوند، این ساختار 49 سال بدون تغییر باقی مانده است.

دنبال کنید @ اینستاگرام