خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

پنجره ها هم به نحوی طراحی شده اند که امکان نفوذ حداکثر میزان ممکن از نور خورشید به درون خانه را فراهم کنند و از این طریق بر پویایی هرچه بیشتر فضای داخلی تاثیر بگذارند.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – تیم معماری setsuko sakakibara و همکاران یک خانه دوبلکس پیشرفته با طراحی نامنظم را در استان هیوگو کشور ژاپن تکمیل کرده اند. ساختاری که از قبل در این موقعیت ساخته شده و تا پیش از طراحی مجدد نیز وجود داشت، متعلق به حدود 50 سال پیش بود و فضایی به مساحت 400 متر مربع را در هر یک از بلوک ها به خود اختصاص می داد. این در حالی است که هم اکنون هر حجم به نیمی از مساحت پیشین محدود شده است. در واقع تیم معماری سعی کرده اند با ارائه تقسیمات جدید و تغییر زوایا، یک سازه چوبی منحصر به فرد را شکل دهند.

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

در بخشی از فضای خانه یک باغچه جمع و جور دیده می شود که با چیدمان متفاوتی ایجاد شده و حال و هوایی خاصی به ساکنین می دهد. علاوه بر این پروژه خانه هیوگو امکانات دیگری نظیر زمین بازی کودکان را نیز در خود جای داده است. پنجره ها هم به نحوی طراحی شده اند که امکان نفوذ حداکثر میزان ممکن از نور خورشید به درون خانه را فراهم کنند و از این طریق بر پویایی هرچه بیشتر فضای داخلی تاثیر بگذارند.

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

خانه دوبلکس مدرن با ظاهری متفاوت! (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام