رضایتمندی مشتریان، خاکریز مخابرات برای توسعه خواهد بود
دکتر محمودزاده در جلسه با مرکز بازرسی :

رضایتمندی مشتریان، خاکریز مخابرات برای توسعه خواهد بود

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در جلسه با مدیران مرکز بازرسی ونظارت شرکت ، اولین تغییر را حل معضل خرابی و ازبین بردن نارضایتی مشتریان دانست و گفت: این اقدام ، خاکریز شرکت مخابرات ایران برای توسعه خواهد بود.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، دکتر محمودزاده ، با حضور در جلسه ای با مدیران مرکز بازرسی و نظارت شرکت در سراسر کشور ، روز 27 اردیبهشت ماه 1400، ضمن اعلام مطلب بالا ، اظهار داشت: فناوری هاو تجهیزات موجود در مخابرات ایران، قدیمی ست و باید برای به روزرسانی آن ها هزینه شود .زیرا که راهبردهای جدید باید متاثر از فناوری های جدید و نو باشد.

وی به استانداردهای بازرسی در دنیا اشاره کرد و گفت : ارزیابی دانش و ادبیات راهبرد و برنامه شناسی ، طرح ریزی وبرنامه ریزی ، ارزیابی نحوه اجرا و عملیات و ارزیابی خروجی ها و پیامدهای آن و بررسی آثار اجتماعی به عنوان چهار استاندارد برای بازرسی صحیح در هر سازمانی محسوب می شود که در نهایت نتیجه آن منجر به تحقق استانداردهای تاثیرگذار و رضایتمندی مشتری خواهد شد.

رضایتمندی مشتریان، خاکریز مخابرات برای توسعه خواهد بود

دکتر محمودزاده همچنین بر استفاده توامان آرمان گرایی و عملیات گرایی در سازمان تاکید کرد وی تاکید کرد : همه مدیران و کارکنان شرکت مخابرات ایران باید بتوانند از ظرفیت های خود و سازمان خود و نوآوری ها استفاده کنند که اگر به موقع و درست استفاده نکنیم محکوم به عقب ماندگی هستیم .

در این جلسه همچنین مهندس فیضی،سرپرست مرکز بازرسی و نظارت با تبریک روز جهانی ارتباطات و مخابرات به ارایه گزارشی از عملکرد مرکز بازرسی در چهار ماه گذشته پرداخت و در تشریح برنامه این حوزه گفت : برای بررسی مسایل و مشکلات مناطق بازدیدهای دوره ای برای سال جاری در نظر گرفته شده که بصورت تیم های تخصصی به مناطق مخابراتی اعزام و از تمامی حوزه های مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه آن برای رفع مشکلات به مدیران ارشد شرکت ارائه می شود .
در ادامه این جلسه نیز گزارشی از وضعیت و مشکلات مناطق توسط چند تن از روسای بازرسی مناطق به دکتر محمود زاده ارائه شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام