فناوری اطلاعات، موتور محرک توسعه و تحولات بنیادی در جوامع است
مهندس دهناد در گرامیداشت روز جهانی ارتباطات:

فناوری اطلاعات، موتور محرک توسعه و تحولات بنیادی در جوامع است

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ،در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی که همزمان به صورت ویدیو کنفرانسی باروابط عمومی مناطق ،27 اردیبهشت ماه در اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران برگزار شد، با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور محرک توسعه در جوامع پیشرفته برای افزایش دانایی و نوآوری اظهار داشت: توسعه ارتباطات موجب تحولات بنیادی در ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع می شود.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس دهناد با بیان اینکه در تاریخ پرافتخار کشورمان بی سیم چی های شهید دفاع مقدس الگوهای جاودانه عرصه ارتباطات کشورند، افزود: لازم است این روز را به همه فعالان عرصه بزرگ ارتباطات کشور به ویژه همکاران عزیز شاغل و پیشکسوتان ارجمند مخابرات که بعد از یک عمر خدمت خالصانه به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند تبریک بگوییم.

فناوری اطلاعات، موتور محرک توسعه و تحولات بنیادی در جوامع است

مهندس دهناد افزود: وقوع انقلاب اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر باعث شده است که عصر حاضر به نام عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده شود و درنتیجه امروزه هیچ یک از شئون کشور داری از شمول حوزه ارتباطات و مخابرات خارج نیست.

وی خاطرنشان کرد: اساس مدیریت جامعه و روابط مردم با مردم و مردم با حاکمیت فقط بر بسترهای مخابراتی استوار است و مخابرات امروز پرچم دار اصلی عرصه ارتباطات کشور است. بنابراین به هر میزان برای تعالی مخابرات کشور قدم برداریم در واقع به توسعه و پیشرفت کشور کمک کرده ایم.

دهناد گفت: مجموعه مخابرات در حال حاضر به عنوان فرابخشی ترین نهاد و برخوردار از ظرفیتی بی بدیل و با وسیع ترین عرصه خدمت به پهنای کشور می تواند بیش از گذشته در خدمت رفاه ملت و حکمرانی خوب قرار گیرد. حمایت و رفع موانع مخابرات صرفاً توجه به یک سازمان و یا یک شرکت نیست بلکه توجه به توسعه پایدار کشور است.

وی افزود: تحقق این مهم الزاماتی دارد که مهم ترین آن ظرفیت شناسی است، یعنی هم خود مجموعه و هم سایر بهره مندان و بازیگران نسبت به قابلیت ها و ظرفیت های مخابراتی واقف شوند.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: حمایت از سرمایه انسانی و مشتریان به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت گام مهم بعدی است و در این راستا به موازات گسترش مستمر ارتباطات باید سرمایه گذاری های جدید و متنوع با نیاز مخاطبان در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: باید به معنای واقعی کلمه، قدر و منزلت نیروی انسانی متخصص، نجیب و کاربلد در مجموعه مخابرات را شناخته و خود را قدردان ایشان بدانیم، چراکه اصلی ترین سرمایه شرکت بوده و سهم و نقش اصلی را در توسعه و تعالی حوزه ارتباطات بر عهده دارند.

فناوری اطلاعات، موتور محرک توسعه و تحولات بنیادی در جوامع است

فناوری اطلاعات، موتور محرک توسعه و تحولات بنیادی در جوامع است

دنبال کنید @ اینستاگرام